marți, 19 ianuarie 2010

Ecfonis

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule, şi Ţie Slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

Sedealna

Cei ce sunteţi Voievozi ai oştirilor cereşti şi staţi înaintea Sfântului Tron Divin, apăraţi-ne de toată lucrarea cea rea a duhurilor întunecate, apăraţi-ne de toate bolile şi de toţi duşmanii noştri văzuţi şi nevăzuţi.


Cântarea a 4-a:

Irmos: Am auzit Doamne Taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Conducând oştile cereşti puteţi indeplini misiuni sfinte dar să şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Pe toţi cei botezaţi în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, care au ajuns la cele veşnice şi au ajuns la chinuri ajutaţi-i să scape cu rugăciunile şi milosteniile celor binecuvântaţi, dar şi milă cerească a Domnului Iisus Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Tot felul de daruri minunate şi tot felul de vindecări precum şi multe inspiraţii sfinte ne puteţi da nouă creştinilor de acum căci cu credinţă va iubim duhovniceste.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Zid şi liman de izbăvire eşti pentru noi, creştinii sunt oştile îngereşti ce sunt conduse cu străşnicie de marii Arhistrategi Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil care ne pot ajuta pe noi, dar şi pe cei care au trecut la cele veşnice şi nu au ajuns la ceruri.


Cântarea a 5-a:

Irmos: Luminează-ne pe noi Doamne cu poruncile Tale şi cu Lumina Ta divină, pacea Ta dă-ne-o nouă, Unule iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

În lucrarea voastră cea minunată împreună cu a îngerilor din Oştirile voastre cele cereşti ne puteţi da nouă mare ajutor, umplând sufletele noastre de bucurie.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Daruri mari au adus Sfinţii Arhangheli şi Sfinţii Îngeri oamenilor, că mulţi au fost izbăviţi de la moarte, de boli cumplite şi din robia altora, dar şi din grele munci ale iadului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Din porunca Divină, Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat cu sabia scoasă în faţa lui Valaam care văzându-l a căzut de frică cu faţa la pamânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sfântul Arhanghel Rafael Voievodul Oştirii Îngerilor Vindecători l-a însoţit pe Tobie până la Media, a izbăvit-o pe Sara, fata lui Raguel de un demon, a legat duhul cel rău, a înlesnit căsătoria lui Tobie cu Sara, şi l-a învăţat pe acesta cum să-şi tămăduiască tatăl, apoi i-a spus:

„Bun lucru e a binecuvânta pe Dumnezeu şi preaînalt Numele Lui şi a vesti slăvind faptele Lui”.

Taina Regelui se cuvine să o păstrezi, iar lucrurile lui Dumnezeu, este de laudă să le vesteşti. Faceţi binele şi răul nu va ajunge.


Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, ca s-a umplut sufletul meu de greutăţi şi viata mea de iad s-a apropiat şi ca Iona mă rog Ţie: Dumnezeule din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Firea noastră cea plină de păcate poate fi izbăvită prin lucrarea sfinţilor Arhangheli aşa cum a izbăvit pe Isaac de la jertfire.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Mari minuni au făcut şi mai pot face Sfinţii Îngeri şi Arhangheli aşa cum a fost arsă jerfa lui Manole, ori cum a fost salvată Mănăstirea Dochiarului de la inundaţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Slăvind pe Dumnezeu toate Oştirile Cereşti împreună cu Sfinţii Arhangheli cântă: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea Ta, iar noi aici pe planeta frumoasă ne rugăm pentru a fi izbăvite sufletele de la chinurile veşnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur stând la masă cu 12 oameni a văzut un tânăr foarte frumos pe care l-a întrebat:

- Ia spune tinere cum te cheamă? Iar tânărul acela fiind un Înger a zis: Numele meu este MINUNAT şi s-a ridicat în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, drept pentru care şi noi dorim să fie salvate cât mai multe suflete din stăpânirea iadului.


Ectenia salvărilor sfinte:

Cu pace Domnului să ne rugam: Doamne miluieşte.

Pentru pacea de sus şi pentru salvarea rudelor noastre, din chinurile iadului, Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte! Pentru ca să ne trimită nouă Domnul Dumnezeu un Sfânt Înger vindecător spre a ne salva toate rudele noastre, din adâncurile iadului, Domnului să ne rugăm: Doamne miluieşte! Pentru alungarea tuturor duhurilor rele din trupurile noastre şi din sufletele noastre, Domnului să ne rugăm: Doamne miluieşte! Pentru toţi robii lui Dumnezeu care au trecut la cele veşnice şi sunt în chinurile iadului, pentru scoaterea lor din acea stare, Domnului să ne rugăm: Doamne miluieşte (12 ori).

Ecfonis

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie Slavă îţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Prochimen (glasul al 2-lea)

Cel ce faci pe îngerii Tăi, duhuri şi pe slugile Tale pară de foc, miluieşte-ne pe noi.

Stih: Închinaţi-vă Domnului toţi Îngerii Lui, închinaţi-vă Domnului toate puterile Lui.

Apostolul: Înţelepciune!


Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda Tadeul:

Fraţilor! Voiesc să vă duc aminte vouă celor ce aţi ştiut odată toate acestea, că Domnul după ce a izbăvit pe poporul Său, din pământul Egiptului, a pierdut după ceea pe cei ce nu au crezut. Iar pe Îngerii care nu şi-au păzit vrednicia şi au părăsit locaşul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanţuri veşnice, spre judecata zilei celei mari. Tot aşa Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor care în acelaşi chip ca acesta s-au dat la desfrânare şi au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului veşnic. Asemenea deci şi aceştia visând, pângăresc trupul şi hulesc măririle (cereşti).

Dar Lihail Arhanghelul când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, nu a îndrăznit să aducă judecată de hula ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul!”.

Aceştia însă defăimau, cele ce nu cunosc, iar cele ce - ca dobitoacele necuvântătoare ştiu din fire, întru acestea îşi găsesc pieirea.

Pace Ţie... Şi Duhului Tau. Aliluia. Aliluia. Aliluia.


Prochimen (glasul al 7-lea):

Ascultă Doamne şi vezi pe poporul nostru cel dreptcredincios.

Stih: Lăudaţi pe Domnul, toate slugile Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.