marți, 19 ianuarie 2010

Canonul Sfinţilor Arhangheli

Cântarea I:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Fiind înconjuraţi de multe ispite şi căutând scăpare, din multele noastre nevoi, către Voi Sfinţilor Voievozi strigăm pentru a ne ajuta pe noi toţi, dar şi sufletele care sunt în grelele chinuri ale iadului.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Toţi suntem tulburaţi de multe ispitiri venind de la potrivnicii noştri, de aceea alergăm la voi preaminunaţilor Voievozi Cereşti, ca să izbăviţi pe toţi cei care sunt în toate categoriile de chinuri din adâncurile iadului.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

La voi căutăm protecţie şi izbăvire, Sfinţilor Arhangheli, căci multe duhuri sunt care nu se supun Domnului Dumnezeu şi ne împiedică pe noi în toate zilele cu lucrarea lor nedreaptă, ispitind pe toţi creştinii spre a-i duce în locurile întunecoase cele de nedescris.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Necăjiţi sufleteşte şi trupeşte suntem noi creştinii, de aceea cerem ajutorul Sfinţilor Arhangheli şi al tuturor sfinţilor îngeri şi ai cetelor cereşti ca să izgonească duhurile rele din întunericul de pe unde au venit spre a nu mai ispiti omenirea cu lucrarea lor.


Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne Cel ce ai făcut cele de deasupra Crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine mă întăreşte Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Apărători ai creştinilor şi al întregii comunităţi sunteţi Voi, Sfinţi Arhangheli, împreună cu oştirile voastre cereşti cele minunate, preabinecuvântate, drept pentru care vă rugăm să ne ajutaţi şi pe noi şi pe toţi urmaşii noştri dar şi pe cei care au trecut la cele veşnice.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Conlucrători în Sfânta Împărăţie a Cerurilor fiind împreună cu toţi sfinţii, ajutaţi-ne pe noi la lucrarea cea bună şi sfântă, cât şi pe urmaşii noştri cei binecuvântaţi, spre a salva tot ce poate din grelele chinuri ale împărăţiei întunericului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Sfinţii Îngeri slujeau lui Iisus în timpul misiunii Sale divine, de propovăduire a Sfintei Evanghelii pe pământ, iar voi Sfinţilor Arhangheli, ajutaţi-ne pe noi acum şi pe toţi cei ce vă cer ajutor spre a salva sufletele din adâncurile de nedescris ale întunericului.

Şi acum şi purururea şi în vecii vecilor. Amin!

Binecuvântaţii ucenici ai Domnului Iisus îi vedeau pe Sfinţii Îngeri în jurul Mântuitorului şi acest adevăr a fost scris de sfinţii Apostoli în sfintele lor lucrări creştine.


Stihiri, glasul al 2-lea:

I. Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil împreună cu oştirile îngereşti pe care cu cinste le conduceţi, apăraţi-ne pe toţi care suntem împresuraţi de duhuri rele, alungă-le departe de noi.

II. Căutaţi cu milostivire către noi care suntem Robii Tăi, şi îndreptaţi-ne pe noi pe calea cea bună şi sfântă, iar pe cei adormiţi salvaţi-i din iad.


Ectenia milei (se citeşte cu evlavie ori se cântă)

I. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, te rugăm auzi-ne şi ne miluieşte!

II. Doamne miluieşte! (de 3 ori)

III. Pentru întărirea şi reunificarea întregii biserici creştine de peste tot pământul în una sobornicească şi apostolească biserică, Domnului să ne rugăm.

IV. Doamne miluieşte! (de 3 ori)

V. Încă ne rugăm pentru toţi fraţii noştri, pentru toţi cucernicii, şi dreptmăritorii creştini, şi pentru toţi cei de faţă (mumele celor pomeniţi), pentru sănătatea şi mântuirea lor.

VI. Doamne miluieşte! (de 3 ori)