marți, 19 ianuarie 2010

23 decembrie - Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei

Rugăciunile începătoare:


Troparul (glasul al IV-lea):

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor învăţător al înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte cu sărăcia cele bogate părinte Ierarhe Nifon al Constanţianei roagă pe Hristos Dumnezeu mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1:

Cel ce ai fost ales din tinereţile tale să slujeşti lui Dumnezeu cu credinţă cu nădejde şi cu dragoste sfântă ai învins toate patimile trupului şi ai trecut toate obstacolele vieţii acesteia trecătoare făcându-te vas ales al Domnului Savaot iar ca cel ce ai multă îndrăzneală către bunul Dumnezeu roagă-te şi pentru noi ca să-ţi strigăm: Bucură-te Sfinte Ierarh Nifon al Constanţianiei mare văzător cu duhul.


Icosul 1:

Tatăl nostru cel ceresc cunoscând sufletele şi inimile aleşilor săi a vegheat cu străşnicie lucrarea harului pe pământ făcând să te naşti într-o familie bună din Egipt tatăl tău fiind guvernator pe nume Agatit te-a dat la învăţătură în Constantinopol locuind în casa generalului Savatie unde ai început să înveţi cu multă sfintele scripturi apoi mergând în biserică as-cultai cu multă evlavie toate slujbele iar vieţile sfinţilor le cântai cu multă sete ajungând să fiţi înţelept de tânăr iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te că te-ai născut în Egipt;

Bucură-te că tatăl tău a fost guvernator;

Bucură-te că ai fost dat la învăţătură;

Bucură-te că ai învăţat în casa guvernatorului Savatie;

Bucurẳ-te că ai învăţat în casa generalului Savatie;

Bucură-te că ai învăţat sfintele scripturi;

Bucură-te că te-ai dus la sfânta biserică;

Bucură-te căci ai evlavie la Domnul Dumnezeu;

Bucură-te că ai aflat cine erau sfinţii;

Bucură-te că din tinereţe ai citit vieţile sfinţilor;

Bucură-te că ai devenit înţelept;

Bucură-te că ai fost foarte sârguincios;

Bucură-te că ai avut mult folos sufletesc;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 2-lea:

Din tinereţile tale ai îmbinat virtuţile materiale cu cele duhovniceşti, ajutând pe cei săraci, înlesnindu-le cele de trebuinţă iar mai târziu te întrebai dacă vei putea doborî ispitele, iar noi cu smerenie cântăm: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Făcându-te flăcău mare şi înţelept, soţia generalului Savatie a vrut să te înfieze promiţându-ţi averea iar tu nefiind dornic de avere ai refuzat, drept pentru care te-a dat pe mâna unui iconom care te-a dus spre păcate iar tu mai târziu dându-ţi seama de greşelile tale ai luat-o cu râvnă pe calea pocăinţei rugându-te cu nădejde spre Maica Domnului care auzind rugăciunile tale te-a scăpat din nevoi, iar noi cu toţii cântăm aşa:

Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu facerea de bine;

Bucură-te că ai ajutat pe cei săraci;

Bucură-te că te-ai gândit să dobori ispitele lumii;

Bucură-te că nu ţi-ai lipit inima de averile lumii;

Bucură-te că te-ai gândit la cele cereşti;

Bucură-te că ţi-ai dat seama de păcatele făcute;

Bucură-te că ai văzut calea întoarcerii;

Bucură-te că te-ai luptat cu duhurile rele;

Bucură-te că ţi-ai aplicat singur canon de pocăinţă;

Bucură-te că ai avut scăpare cerească;

Bucură-te că te-ai rugat Maicii Domnului;

Bucură-te că te-a ajutat Maica milostivirii sfinte;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 3-lea:

Lupte grozav de grele ai avut sfinte ierarh Nifon cu duhurile întunericului dar arătânduţi-se în descoperire valoarea smereniei te-ai rugat domnului să o dobândeşti şi având această mare calitate sufletească ai rezistat la toate răutăţile cântând creştineşte: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Făcând pocăinţă aspră mulţi ani de zile ai reuşit să treci de deznădejdea în care necuraţii vrăjmaşi încercau să te arunce şi având descoperiri în vis cât şi în realitate slăveai pe Domnul Dumnezeu din toată inima, iar noi cântăm aşa:

Bucură-te că te-ai luptat vârtos cu duhurile rele;

Bucură-te că nu ai făcut voia celor răi;

Bucură-te că ai cerut Domnului să fii smerit;

Bucură-te că ai văzut marea valoare a smereniei;

Bucură-te că ai dobândit mari calităţi sufleteşti;

Bucură-te că ai făcut pocăinţă aspră;

Bucură-te că nu ai căzut în deznădăjduire;

Bucură-te că te-ai lămurit despre adevărul cel sfânt;

Bucură-te că ai avut vise profetice;

Bucură-te că visele ţi s-au tâlcuit;

Bucură-te că din tinereţe ai făcut pocăinţă cu nare râvnă;

Bucură-te că sufletul tău de nimic rău nu a fost umbrit;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 4-lea:

Mergând la biserica sfântului mucenic Anastasie şi auzind vorbe urâte din partea unor oameni care chefuiau în cârciumă te-ai rugat Domnului Dumnezeu să închidă gurile chefuitorilor până ai trecut de acel loc iar Domnul Dumnezeu auzind rugăciunea ta sfinte ierarh Nifon Ţi-a împlinit dorinţa şi când ai ajuns la biserică împreună cu ucenicul tău cel devotat v-aţi închinat împreună cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

La întoarcere de la sfânta biserică trecând pe lângă o poartă care avea la partea superioară o icoană mare a Maicii Domnului cu pruncul în braţe primind darurile magilor ai înălţat rugăciune către Domnul Dumnezeu şi sa auzit un sunet înfricoşător iar Duhul sfânt S-a revărsat asupra ta ridicându-te în văzduh cu mâinile ridicate iar la revenire pe pământ faţa îţi strălucea ca soarele iar slava Domnului a prefăcut greutatea corpului tău într-o uşoară nepătimire, însă noi cântăm aşa:

Bucură-te că te-ai dus la biserica sfântului mucenic Anastasie;

Bucură-te că s-au închis gurile cele rele ale chefuitorilor;

Bucură-te că Domnul Dumnezeu a auzit rugăciunea ta;

Bucură-te că ai avut evlavie la Maica Domnului;

Bucură-te că ai îmbinat rugăciunea cu smerenia;

Bucură-te că ai auzit sunetul Duhului Sfânt;

Bucură-te că Duhul Sfânt S-a pogorât la rugăciunea ta;

Bucură-te că Duhul Sfânt S-a revărsat peste tine;

Bucură-te că ai fost ridicat în văzduh rugându-te;

Bucură-te că ai coborât viu pe pământ;

Bucură-te că faţa ta strălucea ca soarele;

Bucură-te că greutatea corpului tău sa uşurat;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 5-lea:

Înainte de culcare aşterneai pe jos un rând de pietre apoi peste ele puneai o pătură mică după care cântai imnuri de înmormântare, apoi te însemnai cu semnul sfintei cruci şi ziceai pe de rost patru slujbe din cartea Apostolul şi patru pericope din sfânta Evanghelie iar sub căpătâi puneai o piatră şi cântai Domnului: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând duhurile întunericului că te odihneşti în condiţii grele, năvăleau în somn peste tine. Voind unul să te lovească în somn cu un târnăcop, Maica Domnului te-a ocrotit iar duhul rău a fugit răcnind aşa: „O, Marie pretutindeni mă arzi, ocrotind pe acesta tare de cap”. Şi de atunci te ungeai pe frunte şi la urechi cu untdelemn sfinţit din candela Maicii Domnului. Văzând şi noi sfinţenia ungerii cu untdelemn sfinţit cântăm cu smerenie:

Bucură-te că patul tău a fost din pietre;

Bucură-te că făceai multă rugăciune înainte de culcare;

Bucură-te că te-ai însemnat cu semnul sfintei cruci;

Bucură-te că ştiai pe de rost sfintele evanghelii;

Bucură-te că piatra îţi ţinea drept pernă;

Bucură-te că dădeai de furcă duhurilor rele;

Bucură-te Bucură-te că erai prevăzător şi în somn;

Bucură-te că Maica Domnului te-a ocrotit;

Bucură-te că duhurile rele fugeau răcnind;

Bucură-te că te ungeai cu untdelemn sfinţit;

Bucură-te că toate simţurile ţi se sfinţeau;

Bucură-te că această lucrare şi alţii au învăţat;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 6-lea:

Fiind văzător cu duhul ai observat cum duhurile rele îi învrăjbeau pe oameni iar oamenii din motive neînsemnate se luau la ceartă fără să îşi dea seama că sunt ispitiţi. Însă tu sfinte ierarh Nifon te-ai mâhnit văzând cum este semănată duşmănia între oameni iar noi apelând la tine pentru motiv de apărare spirituală cântăm Domnului Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Trecând pe lângă o casă de creştini săraci i-ai văzut pe toţi stând la o masă iar în jurul lor erau sfinţi îngeri ce apăreau ca nişte tineri frumoşi îmbrăcaţi în haine strălucitoare însă te-ai lămurit prin descoperire Divină căci la masa creştinilor cinstiţi, smeriţi şi curaţi la suflet vin sfinţii îngeri iar dacă la masă se vorbeşte de rău atunci sfinţii îngeri pleacă şi în locul lor vin duhurile rele care învaţă cuvinte deşarte, însă noi care am auzit toate acestea zicem aşa:

Bucură-te că ai văzut ceia ce oamenii nu vedeau;

Bucură-te că relele meşteşuguri ale viclenilor ţi sau descoperit;

Bucură-te că ai certat duhurile rele care inspirau la fărădelegi;

Bucură-te că ce ai văzut sa scris;

Bucură-te că ai văzut sfinţii îngeri la masa creştinilor;

Bucură-te că multe ţi sau descoperit;

Bucură-te că ai primit sfinte învăţături în chip luminat;

Bucură-te că învăţăturile tale sau scris şi se transmit creştinilor;

Bucură-te pentru cei care au citit cartea sfântă a vieţii tale;

Bucură-te pentru toţi ce iau aminte la cele scrise despre viaţa ta;

Bucură-te că pe toate le-ai văzut în viaţa ce ai trăit-o pe pământ;

Bucură-te pentru toţi cei ce au evlavie la tine;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 7-lea:

Întrebat fiind de mai mulţi oameni cât şi de ucenicul tău ales care a scris viaţa şi minunile tale, sfinte ierarh Nifon ai dat răspunsuri cu multă cuvioşenie, cu multă dragoste şi cu mult folos duhovnicesc şi de aceia noi cântăm din toată inima cântarea sfântă: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Cei ce vor să lucreze pentru Domnul Savaot trebuie să îşi pregătească sufletul de luptă în orice timp şi în orice loc căci în tot locul este mântuire pentru cei ce fac strădanie sfântă fiindcă Domnul Dumnezeu luminează mintea fiecărui rugător, postitor sau împlinitor al poruncilor lui, iar noi auzind toate acestea strigăm:

Bucură-te că ai fost inspirat de către Domnul Dumnezeu;

Bucură-te că inspiraţia ta a fost de bun folos;

Bucură-te că învăţăturile tale au fost minunate;

Bucură-te că pe toate le-ai expus frumos;

Bucură-te că ucenicul tău a scris faptele tale cele minunate;

Bucură-te lucrătorule neobosit al Domnului Savaot;

Bucură-te că sufletul l-ai pregătit mereu pentru luptă;

Bucură-te că nu ai lâncezit;

Bucură-te că pe toate cele bune le-ai folosit;

Bucură-te că ai fost iluminat de cele cereşti;

Bucură-te că ai fost un sfânt pe pământ;

Bucură-te că ai fost ierarh cu minte luminată;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 8-lea:

Mergând pe drum ai văzut un duh rău făcând război cu un călător creştin care se apăra straşnic şi nerăbdând lucrarea lui cea rea i-ai spus să înceteze dar el a răspuns că este vai şi amar de acel duh rău care se leneveşte la război. Auzind răspunsul vrăjmaşului i-ai poruncit să se ascundă într-o gaură de şarpe şi să plângă pentru nesuferitul foc care i sa pregătit, drept pentru care înnegritul a dispărut iar tu ai cântat Domnului: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Ai văzut în vedenie pe Preasfânta Fecioară Maria cu sfinţii apostoli în biserica sfântului Anastasie cercetând virtuţile fiecărui creştin şi rugându-se pentru pocăinţa unora. Văzând un demnitar bogat care nu dădea milos-tenie şi era în biserică, Maica Domnului a întrebat pe sfântul înger Evtheel care era păzitorul aceluia, dacă acel bogat are bani acasă şi i sa răspuns că are dar este înşelat de un întunecat al adâncurilor. Omul bogat a pătimit, fiind bolnav, apoi şi-a cheltuit averea şi a pierdut totul fiindcă nu şi-a pus nădejdea în Domnul Dumnezeu, iar noi cu toţii să luăm aminte zicând:

Bucură-te sfinte ierarh Nifon căci ai văzut creştini luptându-se cu duhurile întunericului;

Bucură-te că duhul întunericului a vorbit despre ce făcea;

Bucură-te că şefii înnegriţilor dau pedepse duhurilor lor;

Bucură-te că pe duhul rău, straşnic l-ai mustrat;

Bucucură-te că duhul întunericului nu a răbdat şi a fugit;

Bucură-te că ai văzut pe Maica Domnului şi pe sfinţii apostoli

Bucură-te că Maica Domnului se roagă pentru creştini;

Bucură-te că Maica Domnului cerceta virtuţile creştinilor;

Bucură-te că ai auzit şi ai văzut convorbirea ei cu sfântul înger Evtheel care păzea un bogat nemilostiv;

Bucură-te că Maica Domnului se interesa de soarta creştinilor iubitori de Dumnezeu;

Bucură-te pentru numele îngereşti lăsate scrise nouă;

Bucură-te pentru cei ce acceptă conlucrarea cu sfintele personalităţi cereşti;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 9-lea:

Când ai trăit pe pământ ai avut o vedenie despre înfricoşata judecată de la cea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos şi ai văzut totul cu de-amănuntul, precum şi darurile binefăcătorilor iar după două săptămâni de la începutul vedeniei ai revenit la starea normală prin bunăvoinţa Domnu-lui Iisus Hristos drept pentru care ai cântat: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Atunci când mergeai la sfânta biserică, mulţime mare de îngeri te înconjurau sfinte ierarh Nifon şi toţi aveau cruci strălucitoare iar cei ce erau înaintea ta purtau o cruce care strălucea ca aurul iar toate crucile sfinţilor îngeri te înconjurau făcând zid sfânt. Când între cruci se făcea câte o mică deschizătură, vrăjmaşii aruncau săgeţi, însă rugându-te ai izgonit grupul duhurilor războinice şi pe întunecatul lor conducător, dar noi în mod smerit să zicem aşa:

Bucură-te pentru vedenia avută despre înfricoşata judecată;

Bucură-te căci pe toate le-ai văzut aşa cum vor fi;

Bucură-te că vedenia a durat două săptămâni;

Bucură-te că Domnul Iisus Te-a eliberat de toate relele;

Bucură-te că ai înălţat rugăciune smerită pentru cele văzute;

Bucură-te că ai fost apărat de sfinţii îngeri;

Bucură-te că îngerii făceau zid de cruci strălucitoare în jurul tău spre a fi apărat de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te că vrăjmaşii nimic nu au izbutit contra ta;

Bucură-te că s-au înfricoşat toţi duşmanii tăi;

Bucură-te că întunecatul conducător al înnegriţilor a dat ordin de fugă celor care erau cu el şi ţi se împotrivea;

Bucură-te că tu râdeai de fuga duhurilor necurate;

Bucură-te că sfinţii îngeri straşnic te păzeau;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 10-lea:

O dată pe când te rugai cu privirea aţintită spre cer ai văzut un sfânt înger îmbrăcat în veşminte diaconeşti cădind cu o cădelniţă de aur şi deschizându-se totul în faţa ta ai văzut înfricoşatele vămi ale văzduhului şi pe sfinţii îngeri certându-se cu duhurile întunericului pentru fiecare suflet în parte iar noi auzind toate acestea cântăm cu mult respect sfânt: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Ai văzut cum vrăjmaşii târau un suflet în iad care era al unui om ce se spânzurase iar în urma lui era sfântul înger păzitor care se tânguia cu amar pentru pierderea lui şi zicea cu lacrimi că omul de deznădejde sa sinucis. Iar pe când se tânguia a apărut un alt sfânt înger din ceruri care i-a zis: Tatăl nostru, Domnul Savaot îţi porunceşte să mergi la Roma unde se botează copilul unui ostaş. Primeşte-l şi păzeşte-l prin Duhul Sfânt care ţi l-a dat o dată cu botezul. Iar îngerul ce a adus vestea avea poruncă de pedepsire a stăpânului celui ce îşi luase viaţa însă noi cutremuraţi de toate acestea zicem:

Bucură-te că ai văzut un sfânt înger cădind;

Bucură-te că ai văzut înfricoşatele vămi ale văzduhului;

Bucură-te că ai văzut lucrarea din vămile văzduhului;

Bucură-te că sfinţii îngeri ocroteau sufletele creştine;

Bucură-te că sfinţii îngeri au afecţiune sfântă faţă de creştini;

Bucură-te că ai văzut cum se primesc misiunile cereşti;

Bucură-te că misiunile cereşti se îmbină cu cele pământeşti;

Bucură-te că sfântul înger păzitor al celui spânzurat a primit o nouă misiune sfântă de la Tatăl Ceresc;

Bucură-te că ai văzut pe sfântul înger plecând la Roma;

Bucură-te că răutatea nu rămâne nepedepsită;

Bucură-te că dreptatea Divină este vădită;

Bucură-te pentru cei ce se bucură de sfânta dreptate Divină;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 11-lea:

Ai auzit sfinte ierarh Nifon tânguirea duhurilor rele şi viclene care vorbeau de un sfânt înger pedepsitor (sau nemilostiv în raport cu ei) care i-a legat cu o funie pe toţi şi i-a bătut aplicându-le mii de lovituri iar de urletele şi de văietul lor sa speriat lumea. Sfântul înger împlinindu-şi cu străşnicie misiunea îi mustra cumplit şi după pedepsire i-a slobozit pe toţi cu nenumărate suferinţe pentru relele care le-au făcut iar noi cu smerenie şi cu mult respect cântăm: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Fiind în biserica de lângă palatul Aftonia ai vorbit cu sfântul înger păzitor al bisericii care a povestit despre faptul că toate rugăciunile făcute în biserică se duc în Împărăţia Cerurilor iar acolo în ceruri se vorbeşte şi despre faptele celor de pe pământ. Despre cei mai înflăcăraţi iubitori de Dumnezeu se spune că sunt pomeniţi de sfinţii îngeri şi Arhangheli în ceruri iar noi minunându-ne cântăm din toată inima:

Bucură-te că sunt îngeri care pedepsesc duhurile rele;

Bucură-te că înnegriţii se înspăimântă de puterile cereşti;

Bucură-te că îngerii pedepsitori nu au milă de întunecaţi;

Bucură-te că ai auzit duhuri rele tânguindu-se;

Bucură-te că multe duhuri rele au fost mustrate şi bătute;

Bucură-te că ai întînlit pe sfântul înger păzitor al bisericii de lângă palatul Aftonia;

Bucură-te că ai vorbit cu minunatul înger păzitor al bisericii

Bucură-te că rugăciunile creştinilor sunt duse în ceruri de sfinţii îngeri păzitori ai bisericilor (creştine);

Bucură-te că sfântului înger păzitor i-a părut bine;

Bucură-te că ai fost pomenit de îngeri şi Arhangheli;

Bucură-te că adevărul cel sfânt de către un înger ţi sa spus;

Bucură-te de colaborarea îngerilor cu devotaţii creştini;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 12-lea:

Fiind la rugăciune şi uitându-te spre apus ai văzut o adunare mare de înnegriţi iar unul îşi aranja oştirea sa nelegiuită pe când alţii veneau din iad cu arme (de ale lor) cu uniforme (demonice) şi planuri în număr de 365 care reprezintă patimile şi păcatele supărătoare la adresa Domnului Dumnezeu. Când s-a spus ca să priveşti spre răsărit ai văzut un câmp lumi-nos cu îngeri frumoşi la vedere aşezaţi în mii şi mii de cete iar între ei era cineva măreţ şi preafrumos care îi pregătea să lupte spre a-i apăra pe creştini. După ce toate oştirile îngereşti au fost trimise la luptă acel preafrumos conducător s-a ridicat la ceruri iar noi cu smerenie şi cu dragoste să cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Întrebat fiind sfinte ierarh Nifon cum va fi în viitor ai spus: „În zilele cele mai de pe urmă adevăraţii slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Şi dacă nu vor face semne şi minuni mari ei vor călători pe calea cea strâmtă cu toată smerenia. În vremea lor nu va mai fi cineva să facă semne minunate şi chiar văzându-i nu vor vrea să se înţelepţească în luptele duhovniceşti. Cei ce vor şedea pe scaunele bisericeşti din toată lumea vor fi cu totul străini şi nici idee nu vor avea de virtute. Va domni peste tot iubirea de arginţi, dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii”, dar noi cu smerenie zicem aşa:

Bucură-te că ai văzut oştile potrivnice Domnului;

Bucură-te că le-ai văzut armele şi uniformele;

Bucură-te că ai fost pregătit să vezi toate acestea;

Bucură-te că nu ţi-a fost frică de înnegritele oşti;

Bucură-te că ai privit spre răsărit;

Bucură-te că ai văzut sfinte oştiri îngereşti;

Bucură-te că toţi îngerii străluceau;

Bucură-te că au fost pregătiţi pentru apărarea creştinilor;

Bucură-te că ai văzut pe mai marele îngerilor;

Bucură-te că ai avut darul profeţiei sfinte;

Bucură-te că ai văzut viitorul

Bucură-te că ai spus sfântul adevăr;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


Condacul al 13-lea:

Viaţa ta pământ a fost o lumină pentru noi sfinte ierarh Nifon că multe fapte bune ai făcut, multe învăţături sfinte ai lăsat, multe rugăciuni au rămas nouă drept mărturie a credinţei nestrămutate pe care ai avut-o. La sfârşitul vieţii tale ai avut vizitatori cereşti pe sfinţii apostoli, pe sfinţii mucenici, pe prooroci şi cuvioşi, pe cei din ceata drepţilor, apoi pe preasfânta fecioară Maria iar la urmă Domnul Iisus Hristos a venit şi Te-a chemat zicând: Vino la mine suflete care ai purtat smerenia Mea şi dându-ţi duhul în mâinile Domnului Iisus ai trecut la cele veşnice iar noi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Tatăl nostru cel ceresc cunoscând sufletele şi inimile aleşilor săi a vegheat cu străşnicie lucrarea harului pe pământ făcând să te naşti într-o familie bună din Egipt tatăl tău fiind guvernator pe nume Agatit te-a dat la învăţătură în Constantinopol locuind în casa generalului Savatie unde ai început să înveţi cu multă sfintele scripturi apoi mergând în biserică ascultai cu multă evlavie toate slujbele iar vieţile sfinţilor le cântai cu multă sete ajungând să fiţi înţelept de tânăr iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te că te-ai născut în Egipt. Bucură-te că tatăl tău a fost guvernator;

Bucură-te că ai fost dat la învăţătură;

Bucură-te că ai învăţat în casa guvernatorului Savatie;

Bucurẳ-te că ai învăţat în casa generalului Savatie;

Bucură-te că ai învăţat sfintele scripturi;

Bucură-te că te-ai dus la sfânta biserică;

Bucură-te căci ai evlavie la Domnul Dumnezeu;

Bucură-te că ai aflat cine erau sfinţii;

Bucură-te că din tinereţe ai citit vieţile sfinţilor;

Bucură-te că ai devenit înţelept;

Bucură-te că ai fost foarte sârguincios;

Bucură-te că ai avut mult folos sufletesc;

Bucură-te sfinte ierarh Nifon al Constanţianei, mare văzător cu duhul!


şi Condacul 1:

Cel ce ai fost ales din tinereţile tale să slujeşti lui Dumnezeu cu credin-ţă cu nădejde şi cu dragoste sfântă ai învins toate patimile trupului şi ai trecut toate obstacolele vieţii acesteia trecătoare făcându-te vas ales al Domnului Savaot iar ca cel ce ai multă îndrăzneală către bunul Dumnezeu roagă-te şi pentru noi ca să –ţi strigăm; Bucură-re Sfinte Ierarh Nifon al Constanţianiei mare văzător cu duhul.


Rugăciune:

Sfinte ierarh Nifon al Constanţianei care din tinereţe ai fost un ales al Domnului Dumnezeu şi ai lucrat pentru luminarea şi înţelepţirea creştinilor, te rugăm din tot sufletul şi din toată inima să ne ajuţi pe noi şi să ne scoţi din nevoile şi din greutăţile care ne împresoară din toate părţile. Roagă-te şi pentru noi care suntem acum pe pământ şi vino în ajutorul nostru când suntem înconjuraţi de duhurile cele întunecate. Te mai rugăm sfinte ierarh Nifon să fii bun şi îngăduitor şi cu urmaşii noştri căci poate şi din ei vor ieşi sfinţi în viitor care să fie vrednici de laudă înaintea Domnului Dumnezeu cum au fost mulţi alţii în trecut. Iar la obştescul nostru sfârşit pune un cuvânt bun şi pentru noi păcătoşii. Poate se va milostivi preabunul Domn Iisus Hristos aşa cum sa milostivit de tine şi de mulţi alţii ori să trimită un sfânt înger spre a ne proteja pe noi cei de acum şi spre a ne călăuzi spre sfânta Împărăţie a cerurilor. Amin.