marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Mântuitorului Iisus Hristos (II)

Cântarea a 4-a:

Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici Înger, ci Tu Însuţi, Doamne, Te-ai întrupat şi pe mine, tot omul, m-ai mântuit. Pentru aceea strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Dumnezeule vindecă rănile sufletului meu şi cu umilinţă Te rog Doamne Iisuse, scoate-mă din mâna lui veliar celui stricător de suflete, Iisuse al meu, Preasfânt, Multîndurat şi Preamilostiv şi mântuieşte-mă.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Am greşit Doamne Iisuse şi cu umilinţă mă rog Ţie, Îndurate Iisuse al meu, mântuieşte-mă pe mine, cel care scap sub Acoperământul Tău Doamne Iisuse, Îndelung Răbdătorule şi Împărăţiei Tale mă învredniceşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! O, Iisuse al meu, nimeni n-a greşit precum am greşit eu, ticălosul! Cad cu umilinţă rugându-mă: Iisuse al meu, mântuieşte-mă şi-mi dăruieşte moştenirea vieţii, Iisuse al meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Întru-tot Lăudată, Ceea ce L-ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să-i izbăvească de muncă pe toţi cei care Te laudă pe Tine şi Te numesc, după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.


Cântarea a 5-a:

Luminarea celor care zăceau în întuneric şi mântuirea celor deznădăjduiţi eşti Tu Mântuitorul meu, Hristoase. Pe Tine Te rog, Împăratul Păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu ştiu alt Dumnezeu afară de Tine.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Tu eşti Lumina minţii mele, Iisuse al meu, Tu eşti mântuirea sufletului meu celui deznădăjduit, Mântuitorule. Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, de muncă şi de gheenă izbăveşte-mă pe mine cel care strig: Mântuieşte-mă Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pe mine, ticălosul!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Cu totul fiind cuprins în patimi de ocară acum strig: Tu, Iisuse al meu, trimite-mi mână de ajutor şi mă scoate pe mine, cel care cu umilinţă Te rog: Mântuieşte-mă, Iisuse al meu, Hristoase Dumnezeule, pe mine ticălosul!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Minte spurcată având, Iisuse al meu, strig către Tine: Curăţeşte-mă de spurcăciunea căderilor în păcate şi mă izbăveşte pe mine, cel care am alunecat din neştiinţă întru adâncurile răutăţii, Mântuitorule, Iisuse al meu şi cu umilinţă Te rog, mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care L-ai născut pe Iisus Dumnezeu, pe Acela roagă-L, Maică Preacurată, să mântuiască pe toţi ortodocşii, călugări şi mireni şi să izbăvească de gheena pe cei care strigă: Nu ştim altă Ajutătoare tare, afară de Tine!


Cântarea a 6-a:

Întru adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: Din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Iisuse al meu, Hristoase Multmilostive, primeşte-mă, Stăpâne, pe mine cel care mă mărturisesc Ţie, mântuieşte-mă şi mă scoate din stricăciune, Iisuse al meu.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! O, Iisuse al meu, n-a fost alt desfrânat precum sunt eu, ticălosul şi nevrednicul şi cu umilinţă Te rog Doamne Dumnezeule Iisuse, Iubitorule de oameni, mântuieşte-mă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Iisuse al meu, pe desfrânatul, pe vameşul, pe tâlharul, pe Manase şi pe niniviteni i-am întrecut cu patimile - O, Iisuse al meu! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fecioară Preacurată, Ceea ce L-ai născut pe Iisus, Mântuitorul meu, care singură eşti Curată, curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor Tale, pe mine cel spurcat. Păzeşte-ne din nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm ca şi către Izbăvitorul cel Preamilostiv, Stăpânul a toate şi Dumnezeul nostru. Iisuse Preadulce, Lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiul Lui Dumnezeu, cu Lumina Dumnezeieştii Tale străluciri, ca să Te laud pe Tine, Lumina cea Neînserată.


Cântarea a 7-a:

Chipul de aur în câmpul Deira era cinstit. Cei trei tineri care L-au slăvit pe Dumnezeu au fost aruncaţi în mijlocul focului, unde răcorindu-se, au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase nimeni n-a greşit pe Pământ din veac, precum am greşit eu, ticălosul şi rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig Ţie: Milostiveşte-Te spre mine, cel care cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase, pătrunde-mă cu iubirea pentru Tine şi mă îndreptează acum la limanul cel cu bună linişte, ca, mântuindu-mă, Iisuse al meu, Îndurate, să-Ţi cânt Ţie, strigând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, de mii de ori eu, ticălosul, am făgăduit Ţie a mea pocăinţă şi am minţit, pătimaşul şi rătăcitul. Pentru aceasta Iisuse al meu, strig Ţie: Luminează sufletul meu care fără de simţire petrece, Iisuse Hristoase, Dumnezeule al Părinţilor noştri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ceea ce L-ai născut pe Iisus Hristos Dumnezeul nostru mai presus de fire, pe Acela roagă-L, Preasfântă Fecioară, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, să ierte toate păcatele mele cele afară de fire, ca, mântuindu-mă, să strig: Bine eşti cuvântată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup!


Cântarea a 8-a:

Pe Dumnezeu, Cel care S-a pogorât în cuptorul cu foc la tinerii evrei şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, Lăudaţi-L, Preamăriti-L, Slăviţi-L, şi-L Preaînălţaţi întru toţi vecii!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe Tine, Doamne Iisuse al meu, cu umilinţă Te rog, precum ai izbăvit pe desfrânata de multe greşeli, aşa Doamne Iisuse Hristoase, şi pe mine rătăcitul şi nevrednicul izbăveşte-mă şi curăţeşte sufletul meu cel întinat, o, Iisuse al meu!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Supusu-m-am, Doamne Iisuse al meu, dulceţilor celor dobitoceşti şi necuvântător m-am arătat şi dobitoacelor, cu adevărat m-am asemănat eu, ticălosul, ca un pătimaş. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, cu umilinţă Te rog iartă-mă şi de prostie izbăveşte-mă. Bine cuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! O, Doamne Iisuse! Am căzut între tâlharii cei stricători de suflet şi m-am dezgolit acum de haina ţesută de Dumnezeu, Doamne Iisuse al meu şi zac rănit de lovituri. Toarnă untdelemn şi vin peste rănile mele, Doamne Iisuse Hristoase şi mântuieşte-mă pe mine nevrednicul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Ceea ce ai purtat mai presus de grai, pe Iisus Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, Născătoare de Dumnezeu Marie, pe Acela roagă-L pururea să mântuiască din primejdii pe robii şi pe cântăreţii Tăi, Fecioară neispitită de bărbat.


Cântarea a 9-a:

Pe Dumnezeu, Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel rău căzut întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit Întrupându-Se pentru noi, credincioşii, cu un gând întru laude să-I Mulţumim, să-L Slăvim şi să I ne închinăm acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe Manase, Doamne Iisuse al meu, pe vameşul, pe desfrânatul şi pe tâlharul i-am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de ruşine şi de ocară, dar Tu, Doamne Iisuse Hristoase, cheamă-mă şi mă mântuieşte.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Pe toţi cei care au greşit de la Adam, Doamne Iisuse al meu, mai înainte de Lege, în Lege şi după Lege şi în Legea Harului, Iisuse al meu, i-am întrecut cu patimile eu, ticălosul, dar Tu, Iisuse al meu, cu judecăţile Tale, cu umilinţă Te rog iartă-mă şi mă mântuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Să nu fiu îndepărtat, Doamne Iisuse al meu, de Slava Ta cea Negrăită! Să nu mă aflu în partea cea de-a stînga, Doamne Iisuse, ca împărtăşindu-mă Tu, Doamne Iisuse Hristoase, cu oile Tale cele de-a dreapta să-mi faci odihnă ca un Dumnezeu Multmilostiv şi Preaîndurat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Care singură L-ai purtat pe Iisus, roagă-L ca pe Fiul Tău, să izbăvească de ispite, de primejdii şi de focul ce va să fie, pe toţi cei care aleargă la Tine.


Svetlina:

Iisuse, dătătorul inţelepciunii şi al gândului, îndreptătorul celor săraci, folositorul celor lipsiţi, doctorul celor bolnavi, tămăduieşte şi luminează, Iisuse, inima mea cea acoperită cu rănile păcatelor şi cu stricăciunea patimilor, Iisuse, şi mă mântuieşte.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine, Fecioară, mintea mea o străluceşte, inima o luminează, întunericul păcatelor îl izgoneşte şi pierde ceaţa lenii mele.


Stihiri:

Numele Tău cel minunat, Iisuse, Mântuitorul nostru, îngerii Îl laudă în ceruri şi noi, păcătoşii, pe pământ, cu buze de tină, Îl cântăm, pentru care miluieşte-ne pe noi.

Numele Tau cel preamare, Mântuitorul şezător de-a dreapta Tatălui, în ceruri se cinsteşte; iar pe pământ negrăită întruparea Ta se slăveşte şi pogorarea Ta în iad înfricoşeaza pe diavoli, de care şi pe noi ne izbăveşte, Hristoase Dumnezeule şi ne mântuieşte pe noi.

Avacum, ca într-o ghicitura mai înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Şi apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfrânaţilor şi tâlharilor, Iisuse, iar eu, ticălosul, petrec în nebăgare de seamă; ci măcar de acum înainte dă-mi mie înţelepciunea şi frica Ta, îndurate, şi mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izbăvitoare tare celor ce nădăjduiesc în tine, îndreptează-ne la liniştea cea lină a dumnezeieştii voiri, cu îndrăznirea ta cea de Maică, pe care o ai către Fiul tău, Maică a lui Dumnezeu.

Cuvine-se cu adevărat sa te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, cu adevărat Maica te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne miluieşte! (de 40 ori)

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!