marți, 19 ianuarie 2010

La ceas de cumpănă

Întăreşte-mă, Doamne, şi transformă frica şi durerea mea în pace şi bucurie. Alungă, Doamne, toate gândurile care nu vin din Tine, Dumnezeul meu, şi nici din dreptatea Ta. Coboară-mă în Lumina Ta şi mă luminează!

Doamne Tată!

Doamne Tată!

Doamne Tată vin înaintea ta şi vreau să îţi mulţumesc pentru tot ceea ce îmi dai şi penru bunătatea ta chiar dacă păcătuiesc tu eşti cu mine mereu.

Tată vreau să îmi luminezi viaţa şi calea pentru a ajunge în împărăţia Ta! Amin!

Doamne, dă-mi putere!

Doamne, dă-mi putere

Doamne dă-mi putere să mă pot obişnui cu ceea ce nu pot schimba, dă-mi curajul să lupt cu ceea ce pot schimba şi dă-mi înţelepciunea de a le deosebi una de alta!


Amin!