marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Cuvios Toma din Milano

Rugăciunile începătoare şi:


Troparul:

Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Christos. Şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi împreună cu Îngerii se bucură Preacuvioase Toma din Milano, duhul tău.


Condacul 1:

Dumnezeu te-a ales din tinereţe să-I slujeşti cu dragoste sfântă şi păstrându-te curat ai ajuns slujitor minunat, iar noi cu cinste şi cu demnitate îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Icosul 1:

Dumnezeu ţi-a trimis sufletul tău într-o familie creştină din sudul Germaniei, s-au nordul Franţei de astăzi; fiind săraci cei din familia ta te-au dat să fii ucenic părintelui călugăr Antonius care slujea într-o sfântă Mănăstire de maici, iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte cuvios Toma că Dumnezeu te-a ales din tinereţe să- I slujeşti Lui;

Bucură-te, că te-ai născut în familie de oameni credincioşi;

Bucură-te, că ai avut chemare de mic;

Bucură-te, că pe părintele Antonius l-ai văzut;

Bucură-te, că te-a cerut de la părinţi;

Bucură-te, că părinţii tăi te-au dat să fii ucenic la un preot - călugăr;

Bucură-te, că nu ţi-a părut rău că pleci de acasă;

Bucură-te, căci cale lungă ai străbătut;

Bucură-te, că în Sfânt locaş creştin ai ajuns;

Bucură-te, că părintele avea nevoie de un ucenic;

Bucură-te, că ai fost ales pentru ucenicie sfântă;

Bucură-te, că Domnul Christos din lume te-a luat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 2-lea:

Fiind copil, neînvăţat n părintele te-a luat şi te-a dus într-o sfântă mănăstire de măicuţe aproape de oraşul Milano, apoi te-a învăţat carte cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Fiind râvnitor ai învăţat să scrii şi să citeşti Sfânta Scriptură, Vieţile Sfinţilor şi alte cărţi sfinte. Apoi ţi-ai întărit sufletul cu post şi cu rugăciune multă, trăind în sărăcie călugărească cu care erai învăţat încă din tinereţe iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că părintele Antonius era om învăţat;

Bucură-te, că l-ai ascultat;

Bucură-te, că ai fost râvnitor;

Bucură-te, că ai învăţat carte;

Bucură-te, că scrisul şi cititul nu au fost grele pentru tine;

Bucură-te, că ai învăţat să citeşti Sfânta Scriptură;

Bucură-te, că ai citit Vieţile Sfinţilor;

Bucură-te, că ai citit cărţi folositoare de suflet;

Bucură-te, că mulă rugăciune ai făcut;

Bucură-te, că sufletul ţi s-a întărit prin postire;

Bucură-te, că ai trăit în sărăcie;

Bucură-te, că nimic lumesc nu ţi-a trebuit;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 3-lea:

Nefiind hârtie în acele vremuri toate cărţile erau scrise pe piei rase din animale şi de aceia totul se păstra cu grijă şi cu sfinţenie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Trăind în asprime călugărească ai învăţat să păstrezi şi să preţuieşti ceia ce era în jurul tău, fiind o fiinţă foarte econoamă şi chivernisită iar noi îţi cântăm cu drag:

Bucură-te, că ai învăţat carte aşa cum au învăţat şi sfinţii apostoli;

Bucură-te, căci cărţile erau păstrate cu cea mai mare grijă;

Bucură-te, că odată cu cărţile sfinte ţi-ai păstrat şi viaţa în sfinţenie;

Bucură-te, că şi atunci existau sfinte icoane;

Bucură-te, că sfintele icoane erau de mare preţ;

Bucură-te, că ai devenit harnic;

Bucură-te, că păstrai toate lucrurile de care aveai nevoie;

Bucură-te, căci ai fost un bun econom;

Bucură-te, că ai fost un bun chivernisitor;

Bucură-te, că din tinereţe ai fost al Domnului lucrător;

Bucură-te, că toate cu folos le-ai învăţat;

Bucură-te, căci cu bună pricepere ai lucrat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 4-lea:

Învăţătură bună ţi-a dat Preacuviosul Antonius care te-a învăţat să te rogi şi să-l ajuţi la sfintele slujbe în altar cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Rugăciune scurtă şi de mare folos te-a învăţat, părintele tău, aşa cum le învăţa şi pe măicuţe, punând accent pe viaţa curată şi neîntinată. Pentru aceasta mari virtuţi ai dobândit iar noi îţi cântăm;

Bucură-te, că rugăciune neîncetată ai făcut;

Bucură-te, că aceasta la părintele tău ai văzut;

Bucură-te, că şi cuvioasele măicuţe se rugau neîncetat;

Bucură-te, că la slujbe pe părintele tău ai ajutat;

Bucură-te, că În Sfântul altar cu el ai intrat;

Bucură-te, că ai învăţat tainele slujirii creştine;

Bucură-te, că folosul rugăciunii l-ai văzut imediat;

Bucură-te, că ai pus accent pe viaţa curată;

Bucură-te, că ai avut viaţa neîntinată;

Bucură-te, că ai fost ca un cristal;

Bucură-te, că ai fost ca o floare între flori;

Bucură-te, că ai fost pe drumul cel bun al vieţii tale;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 5-lea:

Viaţa ta pe pământ a fost o viaţă ca de Înger în trup, Preacuvioase părinte căci pretenţii de nici un fel nu ai avut, pe pat fără saltea ai dormit, cugetul bine l-ai păzit cântând Domnului: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Nevoinţa călugărească era foarte mare în Sfânta mănăstire în care slujeai părinte, căci multe persoane dormeau pe pat de piatră s-au altele mai suferinde pe pat de lemn, cu o simplă saltea cu paie, fiecare nevoindu-se cum putea ca să dobândească un loc un Împărăţia Cerurilor, iar noi cu toată cinstea creştinească cântăm:

Bucură-te, că ai avut viaţă Îngerească pe pământ;

Bucură-te, că nu ai fost pretenţios;

Bucură-te, că ţi-ai păzit trupul de la păcate şi cugetul de întinăciunea rele gânduri;

Bucură-te, că nevoinţa tuturor era foarte mare.;

Bucură-te, căci cu toţii aveaţi o viaţă duhovnicească deosebită;

Bucură-te, că nimeni nu cârtea;

Bucură-te, că fiecare pe Dumnezeu în suflet îl avea;

Bucură-te, că în inima ta bucurie cerească avea;

Bucură-te, că Duhul Sfânt prin tine lucra;

Bucură-te, că strădania voastră, locul îl sfinţea;

Bucură-te, om pământesc cu nevoinţa îngerească;

Bucură-te, că fiecare nevoitor, un loc în ceruri dorea;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 6-lea:

Rugându-te cu mintea, mâinile îţi lucrau Părinte refăcând cărţile sfinte, reparând uşile sau mobilierul cel simplu care exista, iar slujbele cu toţii le învăţaţi mai mult pe de rost cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

După trecerea la cele veşnice a părintelui tău, ai moştenit chilia, cărţile cele sfinte, sfânta icoană, precum şi darul de a sluji mai departe în Sfânta Mănăstire iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai învăţat rugăciunea minţii;

Bucură-te, căci lucrai cu mâinile la cele sfinte;

Bucură-te, că ai făcut şi treburi gospodăreşti;

Bucură-te, că aveaţi cu toţii inteligenţă deosebită;

Bucură-te, că slujeaţi cu multă râvnă;

Bucură-te, că a-ţi învăţat slujbele pe de rost;

Bucură-te, că ai rămas în locul părintelui tău;

Bucură-te, că ai moştenit chilia;

Bucură-te, căci cărţile sfinte ţi-au fost de folos;

Bucură-te, că ai moştenit Icoana Sfântă;

Bucură-te, că ai slujit în locul părintelui tău;

Bucură-te, că slujbele tale au fost minunate;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 7-lea:

Fiind râvnitor spre cele înalte ai pus râvnă deosebită, dragoste şi devotament în tot ceea ce făceai iar lui Dumnezeu îi cântai din toată inima: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Slujba cea sfântă şi Dumnezeiască o făceai în fiecare zi, iar uneori cu toţii posteaţi zile întregi fără ca cineva să cârtească, iar cuvintele sfintelor învăţături erau absorbite, fiecare nevoindu-se cât putea şi noi creştinii de acum îţi cântăm:

Bucură-te, părinte că ai avut o râvnă deosebită;

Bucură-te, că ai avut dragoste şi devotament Dumnezeiesc;

Bucură-te, că ceea ce făceai nu greşeai;

Bucură-te, că Îndumnezeit lucrai;

Bucură-te, că slujbă minunată zi cu zi făceai;

Bucură-te, că multe zile posteai;

Bucură-te, căci vieţuitorii mănăstirii posteau;

Bucură-te, că nimeni nu cârtea;

Bucură-te, că fiecare, canon sfânt făcea;

Bucură-te, că predicile din cărţile sfinte erau de mult folos;

Bucură-te, că viaţa cu multă nevoinţă a-ţi dus;

Bucură-te, că soarele credinţei în sufletul tău a strălucit;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 8-lea:

Ducând o viaţă monahală liniştită, fără griji materiale, şi fără râvna spre lux, sporeai în cele duhovniceşti, fără să te atingi de persoană feminină cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Păzindu-ţi sufletul şi trupul te-ai păstrat într-o formă sfântă, vieţuind mai bine de cinzeci de ani pe pământ îndreptând calea multora spre bine, mărturisind şi împărtăşind pe toţi cei ce veneau la tine, iar acum îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai dus o viaţă monahală;

Bucură-te, că viaţa a fost liniştită;

Bucură-te, că nu te-au ispitit femeile;

Bucură-te, că nu ai păcătuit;

Bucură-te, că nu ai dat ocazie păcatelor să-ţi murdărească sufletul;

Bucură-te, că ai dus o viaţă simplă;

Bucură-te, de curăţenia ta;

Bucură-te, că pe pământ ai trăit mai mult de 50 de ani;

Bucură-te, că anii au fost daţi pentru slava Dumnezeiască;

Bucură-te, că ai îndreptat viaţa multora care te ascultau;

Bucură-te, că pe mulţi ai mărturisit;

Bucură-te, căci pe cei vrednici i-ai împărtăşit;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 9-lea:

Un eveniment greu a fost în viaţa monahală, când un hoţ a răpit-o pe tânăra şi frumoasa maica Elvirina. Voi cu toţii aţi plâns vreo două săptămâni de pierderea fiinţei dragi strigând către Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

După două săptămâni de plâns şi strigare către Dumnezeu, aţi găsit hoţul şi fata fără suflare. Apoi rugându-vă vi s-a descoperit că măicuţa voastră a ajuns în Împărăţia Cerurilor, iar hoţul a murit nepocăit într-o încăierare care i-a fost şi ultima din viaţa lui, iar noi îţi cântăm cu dragoste aşa:

Bucură-te, că ai întâmpinat şi evenimente grele;

Bucură-te, că frumoasa maică Elvirina nu s-a lăsat necinstită;

Bucură-te, că voi v-aţi rugat şi a-ţi plâns cu toţii pentru ea;

Bucură-te, că sufletul ei curat a ajuns în ceruri;

Bucură-te, căci moartea ca o muceniţă a avut;

Bucură-te, că în faţa răului nu s-a intimidat;

Bucură-te, că a fost ca o mieluşea;

Bucură-te, că mieluşeaua a ajuns la bunul păstor;

Bucură-te, că a-ţi văzut-o înainte de îngropare;

Bucură-te, căci rugăciune şi cerinţă a-ţi făcut;

Bucură-te, că a spus unde a ajuns;

Bucură-te, că un loc în Ceruri cu multă râvnă şi chin a dobândit Elvirina;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 10-lea:

Spre sfârşitul vieţii tale te-a învrednicit de vedenie sfântă în care ai văzut pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururi Fecioara Maria chemându-te în sfântul ei sobor şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Vedenia ta ai spus-o preacuvioaselor măicuţe din Sfânta Mănăstire în care ai slujit. Iar după aceasta trecând la cele veşnice minunatele tale uceniţe au plâns o săptămână după care te-au îngropat iar tu noi îţi cântăm cu multă dragoste:

Bucură-te, că Maica Domnului în vedenie ţi s-a arătat;

Bucură-te, că Preasfânta Fecioară în ceruri te-a chemat;

Bucură-te, că Preacurata un loc în soborul ei ţi-a dat;

Bucură-te, că pentru vrednicia ta, mare plată ai luat;

Bucură-te, că încă viu fiind ai spus despre vedenie uceniţelor tale;

Bucură-te, că uceniţele au ţinut la tine;

Bucură-te, că ai trecut la cele veşnice;

Bucură-te, că maicile au simţit lipsa ta;

Bucură-te, că trupul ţi l-au pregătit de înmormântare;

Bucură-te, că ele te-au jelit;

Bucură-te, că de rău nu te-au vorbit;

Bucură-te, că în mormânt nou trupul ţi l-au pus;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 11-lea:

Ieşirea sufletului tău din acest trup vremelnic a fost o simplă formalitate din partea Sfinţilor Îngeri care au venit la tine în ultimul ceas al vieţii tale, iar tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cei ce te-au însoţit spre ceruri au fost Îngerii şi Sfinţii care au văzut că ai trecut prin vămi fără să plăteşti ceva căci păcate în viaţa ta nu ai făcut iar noi îţi cântăm:

Bucură-te, că ai avut o viaţă sfântă şi curată;

Bucură-te, că ieşirea sufletului din trup a fost foarte uşoară;

Bucură-te, căci sfinţii Îngeri au împlinit cu dragoste această simplă formalitate duhovnicească;

Bucură-te, că în ultimul ceas al vieţii tale au venit şi sfinţii să te vadă;

Bucură-te, că şi ei te-au chemat în Împărăţia Cerească;

Bucură-te, că ai părăsit uşor lumea în care te aflai;

Bucură-te, că Îngerii şi Sfinţii te-au însoţit spre cer;

Bucură-te, că ai trecut prin toate vămile văzduhului;

Bucură-te, că la vameşii din vămi nimic nu le-ai plătit;

Bucură-te, că vameşii s-au întristat;

Bucură-te, că toate faptele cele bune în ceruri le-ai luat;

Bucură-te, că de toţi cei răi ai scăpat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano


Condacul al 12-lea:

Ajungând la Poarta Raiului ai fost întâmpinat de Sfinţii apostoli, de toţi cuvioşii şi te-au îmbrăţişat cu îmbrăţişare Sfântă cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Împreună cu toţi sfinţii şi cu toţi Îngerii ai fost petrecut la Tronul Luminos şi Sfânt al Domnului Christos, unde ai îngenuncheat, apoi ai primit binecuvântarea cerească. După ce ai văzut, Puterile Cereşti şi câte ceva din Împărăţia Cerurilor, auzind şi muzica Sfântă şi Îngerească, ai fost apoi de Sfântul tău Înger Păzitor să vezi iadul cu toate chinurile lui şi apoi te-ai înălţat la ceruri având un loc în soborul Maicii Domnului iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că sufletul tău a ajuns la poarta raiului ceresc;

Bucură-te, că acolo a fost întâmpinat de toţi Sf. apostoli şi de sfinţii cuvioşi;

Bucură-te, că toţi te-au primit cu dragoste sfântă;

Bucură-te, că ai fost însoţit în ceruri cu alai sfânt;

Bucură-te, că ai ajuns în faţa Tronului Domnului Iisus Christos;

Bucură-te, că ai văzut lumina care iese din Dumnezeiescul tron;

Bucură-te, că ai îngenuncheat în faţa Domnului Iisus Christos;

Bucură-te, că Domnul Iisus Christos ţi-a da binecuvântarea cerească;

Bucură-te, că ai văzut frumuseţi cereşti;

Bucură-te, ai văzut milioane sau miliarde de Heruvimi; sera fiului; îngeri de la tron şi alte Puteri Cereşti;

Bucură-te, că ţi s-a arătat şi iadul;

Bucură-te, că de chinuri veşnice nu ai avut parte;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Condacul al 13-lea:

O de trei ori fericite Preacuvioase Părinte, noi îţi mulţumim din toată inima pentru că ne-ai arătat viaţa ta şi pentru că ne-ai dat îndemnuri minunate, dar fiind acolo sus roagă-te şi pentru noi care îţi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Dumnezeu ţi-a trimis sufletul tău într-o familie creştină din sudul Germaniei, s-au nordul Franţei de astăzi; Fiind săraci cei din familia ta te-au dat să fii ucenic părintelui călugăr Antonius care slujea într-o sfântă Mănăstire de maici, iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte cuvios Toma că Dumnezeu te-a ales din tinereţe să- I slujeşti Lui;

Bucură-te, că te-ai născut în familie de oameni credincioşi;

Bucură-te, că ai avut chemare de mic;

Bucură-te, că pe părintele Antonius l-ai văzut;

Bucură-te, că te-a cerut de la părinţi;

Bucură-te, că părinţii tăi te-au dat să fii ucenic la un preot - călugăr;

Bucură-te, că nu ţi-a părut rău că pleci de acasă;

Bucură-te, căci cale lungă ai străbătut;

Bucură-te, că în Sfânt locaş creştin ai ajuns;

Bucură-te, că părintele avea nevoie de un ucenic;

Bucură-te, că ai fost ales pentru ucenicie sfântă;

Bucură-te, că Domnul Christos din lume te-a luat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


şi Condacul 1:

Dumnezeu te-a ales din tinereţe să- I slujeşti cu dragoste sfântă şi păstrându-te curat ai ajuns slujitor minunat, iar noi cu cinste şi cu demnitate îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano!


Rugăciune către Sf. Cuvios Părinte Toma din Milano:

Sfinte Preacuvioase Părinte Toma din Milano, te rugăm din toată inima să te rogi şi pentru noi creştinii care suntem cuprinşi de nevoi şi de necazuri, pentru ca Preabunul Dumnezeu să ne izbăvească de toate relele, iar la sfârşitul vieţii să ne învrednicim şi noi de un loc în Împărăţia Cerurilor. Amin!