marți, 19 ianuarie 2010

Acatist pentru toate Icoanele Maicii Domnului

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacul 1:

Pentru tine, Sfântă Fecioară Preacurată, Aleasa tuturor generaţiilor, ce pogori mila nelimitată asupra lumii întregi, să cântăm imnuri de slavă pentru minunile şi apariţiile tale şi pentru icoanele tale făcătoare de minuni. Preamilostivă Fecioară, nu respinge cântările noastre de slavă ci primeşte-le spre bucuria noastră, cei ce strigăm către tine: Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Icosul 1:

Arhanghelul Mihail, comandantul oştirii îngerilor păzitori, împreună cu aceştia şi cu toate Puterile Cereşti îţi cântă ţie, Maică a Domnului, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii.Iar noi, pământeni păcătoşi, ne bucurăm că şi Puterile Cereşti fără trup, de cuvintele ce ţi le-au adresat arhanghelul Gavriil şi virtuoasa Elisabeta, şi din adâncul inimilor noastre strigăm către tine:

Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată;

Bucură-te, Domnul este cu tine;

Bucură-te, că eşti binecuvântată, între femei;

Bucură-te, că Sfântul Duh s-a pogorât asupra ta şi Puterea Celui Preaânalt te-a umbrit;

Bucură-te, că ai rămas însărcinată şi ai născut pe Fiul tău căruia i-ai dat numele Iisus;

Bucură-te, că binecuvântat este rodul pântecelui tău;

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai crezut cu tărie că rodul pântecelui tău s-a zămislit printr-un singur cuvânt al lui Dumnezeu;

Bucură-te, că sufletul tău a fost cuprins de fericire pentru urările primite, fericire ce s-a transmis şi asupra Fiului tău, Dumnezeu Mântuitorul;

Bucură-te, că eşti binecuvântată în ceruri şi pe pământ, lăudată şi preaslăvită în vecii vecilor;

Bucură-te, că binecuvântându-te, pe tine Preacurată, îl binecuvântăm pe Dumnezeu care te-a zidit;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 2-lea:

Mintea omenească nu înţelege cum Dumnezeu însuşi s-a întrupat în pântecul tău feciorelnic şi cum ai rămas fecioară după naşterea Fiului tău.Gândind la misterul întrupării lui Dumnezeu Cuvântul, ne plecăm cu evlavie înaintea ta Sfântă Fecioară, care l-ai alăptat pe Fiul tău şi l-ai purtat pe braţe, să te slăvim cu bucurie, rostind cântecul îngeresc: Aleluia!


Icosul al 2-lea:

Din clipa în care ai întâlnit pe Simeon la templu şi ţi-a profeţit că prin sufletul tău va trece o sabie, ai trăit tristeţi şi bucurii. Iar în momentul în care, în dimineaţa primei zile de după Sabat, ai auzit vocea îngerului spunându-ţi, Bucură-te, binecuvântată Fecioară că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt”!, bucuria ta a atins apogeul. Iar noi cu glasuri pline de bucurie îţi oferim aceste rugăciuni:

Bucură-te, că ai născut pe Dumnezeu cel Veşnic;

Bucură-te, cea care ai rodit Fructul Vieţii pentru noi;

Bucură-te, servitoare credincioasă a Domnului;

Bucură-te, că toate generaţiile te binecuvintează;

Bucură-te, că ne-ai adoptat pe noi toţi la Crucea Fiului tău;

Bucură-te, că ţi-ai manifestat dragostea ta de mamă pentru noi;

Bucură-te, ajutătoare militantă a credinţei Creştinilor;

Bucură-te, că te rogi pentru noi, Fiului tău, Domnului Iisus Hristos;

Bucură-te, cea pururea binecuvântată şi preacurată;

Bucură-te, că rămâi veşnic în Slava cerului de-a dreapta lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea care străluceşti mai puternic decât soarele;

Bucură-te, că prin tine aduc rugăciunile şi cererile mele înaintea Celui Preaânalt;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 3-lea:

Preacurată Fecioară, în câte feluri ai acţionat spre întărirea credinţei oamenilor în Dumnezeu Tatăl şi în Fiul Său? De câte ori ne-ai dăruit Icoane făcătoare de minuni? De câte ori ai apărut în viziuni şi în vise pustnicilor? Cine poate număra minunile tale? Ce rugăciuni pot fi rostite spre Slava ta? Şi cine nu te binecuvântează, Preasfântă Fecioară? Ce buze pot rămâne tăcute când întreaga creaţie oameni şi îngeri se bucură pentru tine, cea bine cuvântată? Iar noi nevrednicii nu vom tăcea niciodată, Maică a lui Dumnezeu ci vom slăvi puterile tale cântând lui Dumnezeu: Aleluia!


Icosul al 3-lea:

Sfinţii Ignatie purtătorul de Dumnezeu şi Dionisie Aeropagitul, privindu-te cu uimire, nu au putut găsi cuvintele potrivite pentru a descrie strălucirea feţei tale, milostivirea ta divină şi puterea ta. Şi nu ai lăsat ceata credincioşilor să se risipească chiar dacă aceştia nu au avut harul de a te vedea. Dar tu plină de iubire pentru cei care cred în Fiul tău, i-ai comandat sfântului apostol şi evanghelist Luca să picteze imaginea ta onorabilă şi a Fiului tău - Copilul Divin. Privind cu respect icoana astfel închipuită de apostolul Luca, toţi credincioşii îşi înalţă gândurile lor către tine, binecuvântată Maică a lui Dumnezeu. Iar noi păcătoşii, îngenunchind în faţa icoanei tale, te chemăm în ajutor şi îţi adresăm acest imn de slavă:

Bucură-te, că privind imaginea pictată pe icoană ai spus: „Darul meu şi puterea facerii de minuni să fie pururea cu ea”;

Bucură-te, întrucât ai pogorât nenumărate şi mari minuni asupra teritoriului Rusiei şi al sfântului oraş Vladimir;

Bucură-te, că imaginea icoanei tale încununează în mod strălucit oraşul Moscova;

Bucură-te, că prin intermediul acestei icoane ne-ai dăruit milă şi iertare;

Bucură-te, că imaginea ta a apărut prin minune dumnezeiască pe un stâlp al bisericii construită în cinstea ta în localitatea Lydda;

Bucură-te, că prin intermediul acestei minuni ai umplut sufletele apostolilor şi a tuturor credincioşilor cu multă milă;

Bucură-te, că ai făcut minuni pentru toţi cei ce te-au preaslăvit în faţa imaginii acesteia;

Bucură-te, că peste cinci secole, patriarhul Gherman al Constantinopolului s-a închinat în faţa imaginii tale din biserica lydiană;

Bucură-te, că patriarhul a pus un iconar să picteze pe lemn imaginea ta din biserica Lydda;

Bucură-te, că icoana astfel realizată, a călătorit ulterior pe apă şi prin aer, din poruncă divină înfăptuind mari minuni pentru locuitorii aflaţi în locurile unde această icoană a apărut;

Bucură-te, că în timpul vieţii tale ai vizitat Sfântul Munte Athos, care prin voia Bunului Dumnezeu a trecut în patrimoniul tău spiritual;

Bucură-te, împlinirea profeţilor şi rugăciunea apostolilor;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 4-lea:

Când duşmanul neamului creştinesc a dezlănţuit persecuţii împotriva creştinilor provocând torturarea şi omorârea unora din ei, tu Sfântă Fecioară, le-ai insuflat tăria de-a rezista chinurilor şi i-ai instruit pe linia credinţei creştine, dăruindu-le înţelepciune, milă şi iertare. Iar sfinţii martiri ce au suferit mari chinuri, miresele Domnului Hristos: Ecaterina, Varvara, şi alţi aleşi ai lui Dumnezeu care au fost alături de tine Preacurată cât ai trăit pe pământ cântă acum lui Dumnezeu, pentru tine: Aleluia!


Icosul al 4-lea:

Credinciosul prinţ Vladimir, cel egal cu apostolii, a călăuzit poporul Rusiei pe calea credinţei în Domnul Hristos. După ce s-a botezat în credinţa ortodoxă, prinţul a pus bazele primei biserici din oraşul Kiev, în cinstea ta Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stăpână Atotputernică a Universului, şi a dăruit a zecea parte din averea sa pentru împodobirea bisericii. Şi de atunci până în prezent ai pogorât asupra teritoriului nostru, neîntrerupt, marea ta milă. Şi ca dovadă a bunăvoinţei tale ai luat sub ocrotire în patrimoniul tău spiritual oraşul Kiev căruia i-ai dăruit icoana făcătoare de minuni, Adormirea Maicii Domnului, ce a fost depusă în Biserica Peşterilor după construirea acesteia în teritoriul mânăstirii sfinţilor Antonie şi Teodosie - Pecerska. Cine poate număra mulţimea oamenilor care cu lacrimi în ochi îngenunchează în faţa imaginii de o puritate desăvârşită a icoanei tale? În ce alt oraş sau sat s-au mai putut vedea atât de multe mânăstiri sau icoane făcătoare de minuni? Cine poate spune numărul minunilor ce s-au produs prin intermediul icoanei „Adormirii Maicii Domnului”? Nu putem ascunde Preacurată minunatele tale lucrări şi cu profundă evlavie strigăm către tine:

Bucură-te, Preamilostivă Fecioară, ce nu ne-ai părăsit după Adormirea ta;

Bucură-te, că Fiul tău te-a ridicat pe braţele lui la ceruri;

Bucură-te, că ajunsă în Împărăţia Cerurilor, Fiul tău te-a preamărit cu Slava Sa;

Bucură-te, că apostolul Toma te-a văzut când te ridicai cu trupul la ceruri;

Bucură-te, Tronul lui Dumnezeu, înălţat de pe pământ în Împărăţia Cerurilor;

Bucură-te, că ai arătat în viziune omagierea grandioasă a Bisericii Peşterilor din Kiev;

Bucură-te, că tu însăţi ai dăruit moaşte de martiri şi aur necesar construirii bisericii;

Bucură-te, că ai înmânat personal icoana Adormirii sfinţilor fondatori ai bisericii;

Bucură-te, că locul amplasării bisericii tale a fost indicat prin minune dumnezeiască, terenul fiind purificat cu foc ceresc;

Bucură-te, că ai acceptat imnurile de slavă asemănătoare celor îngereşti, rostite de călugări în faţa icoanei „Adormirii”;

Bucură-te, că un înger intrând în chilia Sf. Alipie a pictat în mod minunat icoana „Adormirii”;

Bucură-te, că schimbi tristeţea celor ce aleargă la tine, în bucurie;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 5-lea:

Preacurată Fecioară, când ai privit din înălţimele Împărăţiei Cereşti unde te bucuri de Slava Fiului tău şi ai văzut necazurile credincioşilor tăi din oraşul Kazan provocate de pângărirea credinţei ortodoxe a acestora de către musulmani. Şi prin bunăvoinţa ta ai ajutat pe creştini să descopere o icoană a ta îngropată în pământ. Iar icoana ai preaslăvit-o prin minuni şi semne dumnezeieşti ce s-au întâmplat prin voia ta, Preasfântă Fecioară. Văzând aceste minuni manifestate prin intermediul sfintei icoane, poporul iubitor de Hristos a strigat cu credinţă către tine: „Bucură-te, sinceră mediatoare a neamului creştinesc!”, iar către Dumnezeu, Creatorul tuturor, au rostit: Aleluia!


Icosul al 5-lea:

Dorind să faci minuni pentru toţi cei necăjiţi, bolnavi, păcătoşi sau care se încăpăţinează să meargă pe un drum greşit, ai pogorât mila ta asupra tuturor acestora prin intermediul icoanelor tale făcătoare de minuni: „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, „Alină necazul meu” „Salvarea celor pierduţi”. O mare de lacrimi au vărsat în preajma acestor icoane cei care s-au aflat în necazuri şi suferinţe. Şi pe care dintre cei pierduţi ce s-au rugat ţie, nu i-ai ajutat? Îţi mulţumim, Preaslăvită Fecioară, pentru mila pe care ai revărsat -o asupra neamului omenesc cel păcătos şi strigăm din toată inima cu dragoste, către tine:

Bucură-te, Fecioară Binecuvântată, Maică a lui Dumnezeu, bucuria tuturor celor nacăjiţi;

Bucură-te, maică a milei;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce se confruntă cu grele încercări şi necazuri;

Bucură-te, veselia noastră, fereşte-ne de ori ce rău şi alină necazurile noastre;

Bucură-te, că prin intervenţiile tale, supărările noastre sunt înlăturate;

Bucură-te, că prin descoperirea acestor icoane ai dezvăluit semnele milostivirii în Biserica Lui Hristos;

Bucură-te, că icoanele tale sunt ca nişte stâlpi de foc ce alungă întunericul păcatelor;

Bucură-te, că ai făcut să fie slăvită icoana ta numită: „Scăparea din încercări grele şi necazuri!”;

Bucură-te, că înaintea icoanei tale „Uşurare şi mângâiere”, se roagă credincioşii de la Muntele Athos şi din Rusia;

Bucură-te, că ai descoperit oamenilor prin voia lui Dumnezeu icoane ce s-au zugrăvit singure;

Bucură-te, că s-au făcut multe minuni prin intermediul acestor icoane;

Bucură-te, că şi copiilor ce s-au executat ulterior după originale le-ai transmis harul facerii de minuni;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 6-lea:

Binefăcător este pentru toţi creştinii să privim cu respect icoana ta pe care tu însuţi ai denumit-o „Grabnică ajutătoare” şi să te slăvim prin intermediul ei, Preamilostivă nu numai în mănăstirea Dochiaru, dar şi în unele oraşe şi sate din ţara noastră, strigând cu evlavie către tine: „Bucură-te, Preabună Maică, Grabnică ajutătoare”, care împlineşti cererile noastre în mod fericit şi cântâd din toată inima Fiului tău, Hristos, Dumnezeul nostru: Aleluia!


Icosul al 6-lea:

Puterea Celui Preaânalt apără pe cei care cu credinţă şi stimă profundă aleargă la tine pentru ocrotire Preabinecuvântată Stăpână. Aşa cum din timpuri străvechi ai ocrotit cu Sfântul tău omofor, pe toţi creştinii şi mai ales pe cei aflaţi în mulţimea mânăstirilor din Rusia, şi astfel, poporul ortodox privind cu respect icoana ta, ca şi cum erai tu însăşi prezentă, Preasfântă Fecioară împreună cu îngerii, arhanghelii, Ioan Botezătorul, Ioan Teologul şi toate celelalte categorii de sfinţii ce au intervenit la Dumnezeu în favoarea noastră, au îngenunchiat şi-au plecat frunţile la pămint şi te-au chemat mereu cu iubire creştinească în glas rostind:

Bucură-te, veselia noastră, cea care ne ocroteşti pe noi de orice rău cu sfântul tău omofor;

Bucură-te, ocrotirea şi salvarea sfintelor mănăstiri a Domnului Hristos;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare, podoaba cea mai de preţ a sfintelor biserici şi altare;

Bucură-te, binecuvântarea caselor şi famililor creştine evlavioase;

Bucură-te, curajul şi înţelegerea preoţilor credincioşi ai Bisericii;

Bucură-te, instructorul călugărilor şi călugăriţelor pe linia fricii de Dumnezeu;

Bucură-te, întăritoarea remarcabilă a pustnicilor;

Bucură-te, înţelegere misterioasă între slujitorii secreţi ai lui Dumnezeu din lumea întreagă;

Bucură-te, că ne-ai dăruit fără reţinere mila şi ocrotirea ta, nouă celor săraci în fapte bune;

Bucură-te, puternică mijlocitoare pentru cei robiţi şi persecutaţi;

Bucură-te, păzitor neadormit a celor aflaţi în închisori;

Bucură-te, că ne înveţi să facem voia Fiului tău, ca să primim astfel iertare de păcate;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 7-lea:

Pescarii ce-şi întinseseră năvoadele văzînd icoana ta de la Tihvin, fiind purtată pe deasupra apei de o fortă nevăzută şi strălucind în lumină ca soarele, au strigat către Dumnezeu: „Descoperă-ne acest dar dumnezeiesc, nu ţine ascunsă această comoară cu care sperăm să ne îmbogăţim în sărăcia noastră spirituală.Curăţia lacrimilor şi plângerile noastre”. Primind ceea ce şi-au dorit, pescarii au strigat către tine, Preacurată: „Bucură-te, milostivă Fecioară, ce mijloceşti pentru noi înaintea lui Dumnezeu şi au cântat Fiului tău Dumnezeu cântarea îngerească: Aleluia!”!


Icosul al 7-lea:

Care din credincioşii ce vizitează oraşul Moscova, nu arată respect icoaneor Portăriţa şi Semnul, Maică a lui Dumnezeu? Cine nu este emoţionat când vede o mare de oameni ce înconjoară, târându-se pe genunchi, la miezul nopţii, icoana ta Portăriţa? Cine poate număra pe cei care la data hramului sărută atât ziua cât şi noaptea icoana ta a Semnului. Fii alături de noi în fiecare zi din viaţa noastră Maică Preamilostivă şi ascultă imnul închinat ţie:

Bucură-te, mediatoare bună, care ne deschizi porţile raiului;

Bucură-te, că cei mai devotaţi creştini ai Moscovei se roagă înaintea icoanei tale celei pure, Portăriţa;

Bucură-te, că zi şi noapte această icoană a ta este adusă în casele celor bolnavi şi suferinzi;

Bucură-te, că ai înfăptuit multe minuni în drumul ei de la Muntele Athos către Rusia;

Bucură-te, că ai dat ordin credinciosului Manuel să-i mituiască pe necredincioşii care se amestecaseră cu grupul de creştini care aduceau icoana în Rusia;

Bucură-te, că mai târziu l-ai despăgubit pe Manuel cu generozitate pentru cheltuiala sa;

Bucură-te, că mari şi multe minuni s-au produs prin intermediul acestei icoane spre slava ta;

Bucură-te, Împărăteasă iubitoare de Dumnezeu Maică a Domnului, nădejdea şi scăparea noastră;

Bucură-te, că ai apărut în dreptul prinţului Andrei şi i-ai spus să zidească o mânăstire chiar pe locul apariţiei şi să fie dedicată sfintei tale Naşteri;

Bucură-te, că ai fost pictată pe icoana ta aflată în oraşul Moscova unde au existat mereu mulţi credincioşi, sfinţi, martiri şi conducătorii bisericii ortodoxe ruse;

Bucură-te, că ai fost slăvită prin minunile ce s-au făcut prin icoane ale Semnului aflate în oraşul Kursk, Uglich, Tula şi altele;

Bucură-te, că o veche icoană a Semnului a fost găsită lângă rădăcina unui copac dintr-o pădure din apropierea oraşului Kursk în secolul 13;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 8-lea:

Mulţi oameni tulburaţi de păcatele săvârşite, de necazuri, griji, şi duşmănii, se roagă adeseori înaintea icoanei tale făcătoare de minuni „Bucurie neaşteptată” şi plecându-şi genunchii strigă: „Bucură-te! cea care ne dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi”. Şi primind mila ta ei mulţumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul tău Preacurată, rostind: Aleluia!


Icosul al 8-lea:

Mesagerul tău, arhanghelul Gavriil trimis de Dumnezeu în misiune, cu prezenţa sa fermecătoare a transmis celor credincioşi de pe pământ să se roage în acelaş fel în care se roagă ţie îngerii din ceruri, rostind următorul imn: „Se cuvine să ne rugăm ţie, ceea ce eşti pururea Fecioară, Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru”. Iar noi urmând îndemnul arhanghelului ne rugăm ţie, oferindu-ţi acest imn angelic, şi rostind cu credinţă următoarele:

Bucură-te, ajutătoarea creştinilor, mijlocitoarea milostivă pentru robii tăi cei păcătoşi;

Bucură-te, că eşti mai presus decât toate Puterile Cereşti;

Bucură-te, că ai dăriut binecuvântare şi înţelegere călugărilor de la Muntele Athos prin multe icoane ale tale, făcătoare de minuni;

Bucură-te, că ai împlinit profeţia Sfântului Sava cel Predestinat prin icoana ta „Maică Sfântă alăptând”;

Bucură-te, că ai dăruit din plin untdelemn ca răspuns la rugăciunile călugărilor athoniţi înaintea icoanei tale „Profetesa”;

Bucură-te, că eşti respectată ca o stareţă în Mănăstirea Hilandar, prin icoana ta „Maica Domnului cu trei mâini!”;

Bucură-te, că eşti slăvită prin icoana ta „Bătrâna”;

Bucură-te, că te-ai adresat, din icoana ta, a „Acatistului” bătrânului călugăr care citea acatistul cu cuvintele: „Bucură-te, şi tu bătrâne al lui Dumnezeu!”;

Bucură-te, că icoana ta Odigitria s-a deplasat de două ori într-un mod miraculos, între mănăstirile Vatoped şi Xenofont;

Bucură-te, că ai dezvăluit minuni extraordinare făcute prin intermediul icoanelor tale: , Junghiata”şi, Ctitoriţa”;

Bucură-te, că ai întors din drum pe Placidia, fata împăratului care pornise să viziteze mănăstirile de la muntele Athos;

Bucură-te, Preasfântă Egumenă a Mânăstirilor Athosului;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 9-lea:

În strălucitele zile ale Paştelui când Biserica înalţă cu bucurie cântări Slăvind Învierea Domului Hristos, ne amintim de tine, Preacurată de minunile tale şi de icoanele tale: „Fântâna Vieţii”, „Întăritoarea Vederii” şi „Dulcea sărutare” - ce a fost salvată ca prin minune de distrugătorii de icoane. Mulţumind Celui ce învie sufletele şi trupurile noastre îi cântăm cu bucurie: Aleluia!


Icosul al 9-lea:

Nici oratorii cei mai elocvenţi nu au fost în stare să-ţi dea un nume corespunzător, Preacurată, dar mânaţi de generozitate creştinii au dat icoanelor denumiri pe care le-au socotit a fi cele mai potrivite, aşa cum încercăm să facem şi noi în prezent rostind:

Bucură-te, „Floare Nemuritoare” şi „Cer Binecuvântat”!

Bucură-te, „Pântec Binecuvântat” şi „Stea Strălucitoare”!

Bucură-te, „Fericirea îngerilor” şi „Trei Bucurii!”!

Bucură-te, „Milostivă” şi „Compătimitoarea”!

Bucură-te, „Privire Veşnic Neadormită” şi „Dătătoarea Înţelepciunii”!

Bucură-te, „Priveşte (Caută) la smerenie” şi „Cheia Înţelegerii ‘’!

Bucură-te, „Mângâietoarea inimilor năpăstuite” şi „Salvatoarea Celor ce se îneacă”!

Bucură-te, „Fecioară Preacurată” şi „Ajutor la Naştere”!

Bucură-te, „Paza Păcătoşilor” şi „Vindecătoarea”!

Bucură-te, „Vorba s-a făcut trup” şi „Înainte şi după naştere Fecioară”!

Bucură-te, „Cea Binecuvântată” şi „Şapte săbii”!

Bucură-te, „Călăuzitoarea creştinilor pe drumul de Lumină”;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 10-lea:

Novgorodul a preamărit intervenţia ta, Preacurată Fecioară, arătând că ai ajutat cu milostivire pe locuitorii oraşului de la icoana ta, a „Semnului”, silind armata duşmană numeroasă şi bine echipată, să se retragă înfricoşată lăsând oraşul nevătămat.Iar locuitorii Novgorodului ţi-au cântat un imn de Slavă rostindu-ţi: „Bucură-te Stăpână, ce ne-ai arătat mila Semnului tău şi cântând lui Dumnezeu Salvatorul: Aleluia!”!


Icosul al 10-lea:

Lucrând cu puterea Celui Prea Înalt, Preamilostivă Doamnă, ai îmblânzit puterea focului prin intermediul sfintei tale icoane „Rugul aprins” înfăptuind prin prezenţa ei multe minuni în întreaga lume. Iar mintea omenească nu poate înţelege toate faptele bune ce au izvorât de la icoanele tale făcătoare de minuni de la Poceaev, Chenstokova, Akhtyra, Tolga a icoanei Teodorovskaia şi multe altele. Nu putem ascunde faptele tale bune, Preabinecuvântată şi cu veselie rostim din toată inima aceste rugăciuni:

Bucură-te, rug aprins binecuvântat care ne salvezi să nu ne mistuie focul;

Bucură-te, rugăciune de la Poceaev, nădejdea şi ocrotirea noastră;

Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, mijlocitoarea şi protectoarea noastră, ce ne-ai dăruit icoana Obnorskaia;

Bucură-te, Sofia, Înţelepciune Divină, că pentru tine s-au clădit biserici în oraşele Kiev, Novgorod şi altele;

Bucură-te, că ai completat în mod miraculos pictura icoanei tale „Semnul” din mânăstirea Serafim Ponetevski;

Bucură-te, că ai venit în mânăstirea Frăţiei Kieviene şi ai rămas până în prezent aici prin intermediul icoanei făcătoare de minuni „Frăţia Kieviană”;

Bucură-te, că ai strâns la un loc călugăriţele din mânăstirea Kozelschan prin intermediul sfintei tale icoane;

Bucură-te, că ocroteşti oraşele Odessa şi Kherson prin intermediul icoanei tale „Kasperovskaia”;

Bucură-te, că ai sfinţit oraşul Vilna prin intermediul icoanei tale „Ostrabamskaia” în faţa căreia îngenunchiază orice credincios;

Bucură-te, zid Neclintit şi Furnizoarea Pâinii;

Bucură-te, Înălţătoare şi Tânguire;

Bucură-te, Sfântă Fecioară ce te situezi în Ceruri în preajma Sfintei Treimi;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 11-lea:

Credincioşii se roagă adeseori înaintea icoanei tale, „Odigitria” adică „Îndrumătoarea” dar nimeni nu poate spune câte din icoanele tale având această înfăţişare s-au răspândit în toată lumea creştină. Iar în binecuvântatul oraş Smolensk, locuitorii săi au auzit cum de la Icoana Odigitria ai dat ordin, cu vocea ta minunată soldatului Mercurie, ca să declanşeze atacul împotriva tătarilor care subjugaseră oraşul. Iar locuitorii eliberaţi de sub Jugul asupritorilor te-au slăvit prin intermediul sfintei tale icoane, şi strigând: „Bucură-te Preabună Odighitria, minune universală ce te-ai manifestat făcându-te auzită” şi i-au cântat Fiului tău: Aleluia!


Icosul al 11-lea:

O asemenea voce, precum cea care s-a auzit din sfânta ta icoană Odighitria a reprezentat o sursă de bucurie pentru aleşii lui Dumnezeu, atunci când ca o mamă iubitoare te-ai descoperit oamenilor, i-ai întărit, i-ai ocrotit şi i-ai învăţat. În acele timpuri cerul şi pământul erau în strânsă legătură, iar lumina cerească, mai strălucitoare decât soarele, ilumina chiliile credincioşilor călugări. Iar noi păcătoşii, amintindu-ne aceste lucruri, participăm spiritual, la bucuria cerească a aleşilor lui Dumnezeu şi cu umilinţă strigăm către tine:

Bucură-te, cea care i-ai comandat lui Ioan Teologul să-l înveţe doctrina Sfintei Treimi pe Sfântul Grigorie al Neocezareii;

Bucură-te, cea care l-ai învăţat pe călugărul sfânt Dositei din Ghetsimani, să postească, să se roage şi să îl chemi la viaţa monahală;

Bucură-te, că l-ai salvat de chinurile iadului pe discipolul Sfântului Paul cel Umil, apărându-i sfântului de două ori şi învăţându-l pe acesta rugăciunea pentru cei răposaţi;

Bucură-te, că ai umplut cu milă pe Cosma din Maum spunându-i acestuia cât de mult îţi place imnul compus de el: „Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi eţti mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”;

Bucură-te, că ai vizitat împreună cu apostolii Petru şi Ioan pe Sfântul Serghie din Radonej şi pe discipolul său Miheia;

Bucură-te, că i-ai apărut adeseori, respectabilului şi de Dumnezeu purtătorului Serafim de Sarov şii-ai dat ordin să realizeze obiectivul final al vieţii lui: construirea mănăstirii de călugăriţe „Serafim din Diveevo”;

Bucură-te, că ai vizitat de Bună Vestire, împreună cu apostolul Ioan, cu Ioan Botezătorul şi cu 12 martiri ce au dus viaţă feciorelnică, pe Sfântul Serafim de Sarov şi l-ai anunţat că peste puţin timp se va muta în locuinţa sa cerească;

Bucură-te, că ai binecuvântat sfânta mânăstire Serafim din Diveevo şi pe călugărişele ce slujeau aici în frunte cu umila Eupraxia;

Bucură-te, că ai apărut în mod minunat Sfinţilor Chiril din Alexandria, Petru al Athosului, Roman cel cu dulce glas şi la mulţi alţi episcopi şi călugări;

Bucură-te, Cea care cu dulce grai, ce s-a auzit din icoana ta „Edessa”, l-ai călăuzit pe calea bisericii pe Alexie Omul lui Dumnezeu;

Bucură-te, căci cu aceeaş voce blândă ai îndrumat pe Maria Egipteanca pe drumul penitenţei;

Bucură-te, Preamilostivă, că tu faci pace în lume;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 12-lea:

Multă milă izvoreşte cu putere din icoana ta „Milostenie” ce a fost în mânăstirea de fecioare Serafim.Înaintea acestei icoane alesă de Dumnezeu şi de tine, s-a rugat fierbinte, zi şi noapte, ca un mijlocitor faţă de Dumnezeu şi faţă de tine Preacurată, pentru Rusia, Sfântul Serafim de Sarov. El te-a numit „Bucuria tuturor bucuriilor” şi ţi-a cântat în chilia singuratică imnul: „Slavă Universală Îzvorâtă cu putere din Om”. Împreună cu Sfântul Serafim te slăvim şi noi cu aceleaşi cuvinte, Preacurată şi îi adresăm lui Dumnezeu, imnul îngeresc: Aleluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând nenumăratele tale milostiviri, minuni, şi apariţii pe care le-ai dăruit lumii întregi, îngenunchem înaintea ta şi cu inimile pline de evlavie îţi mulţumim Preacurată Fecioară, şi ne rugăm ţie, îţi cântăm şi slăvim numele tău şi te rugăm stăruitor să nun e alungi şi să-ţi întorci faţa de la noi. Salvează-ne, ocroteşte-ne şi păzeşte-ne pe noi toţi cei care am căzut în păcate, ajută-ne să trăim în pace, alungă răutatea din noi ca să urmăm calea cea dreaptă, pogoară mila în sufletele copiilor noştri, dăruieşte putere preoţilor noştri, păstreză-ne în dreapta credinţă pentru ca să putem rosti întotdeauna rugăciunile noastre către tine, ceea ce eşti mai presus decât cerurile şi mai curată decât lumina soarelui. Iar noi îţi cântăm astfel:

Bucură-te, Mireasă Pururea Fecioară şi Împărăteasa împărăteselor;

Bucură-te, Arcă cerească ce duci Cuvântul lui Dumnezeu;

Bucură-te, turturea cu voce dumnezeiască, porumbiţă blândă şi liniţtită;

Bucură-te, adâncime nemăsurată şi taină neînţeleasă;

Bucură-te, minune de neexplicat şi fântână a sfinţeniei;

Bucură-te, curăţenia fecioarelor şi bucuria potolită a mamelor;

Bucură-te, ocrotitoarea pruncilor şi apărătoarea văduvelor;

Bucură-te, sănătatea celor bolnavi şi eliberatoarea celor aflaţi în stare de robie (dependenţă);

Bucură-te, odihnă binecuvântată a celor ce prestează muncă istovitoare şi speranţa celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, singura noastră speranţă în viaţă şi după ce trecem la cele veşnice;

Bucură-te, Cea care ne vei apăra când vom trece prin vămile cereşti şi vei media pentru noi la Dreapta Judecată a Domnului Hristos;

Bucură-te, că tu eşti mamă oamenilor supăraţi şi oropsiţi care aleargă către tine;

Bucură-te, Slăvită şi Preacurată Fecioară, fericirea tuturor!


Condacul al 13-lea:

O, Preacurată Fecioară, Împărăteasa cerului şi a pământului! Primeşte în dar acest imn de slavă izvorât din adâncul sufletelor noastre şi fă-ne demni pe noi păcătoşii să te putem vedea pe tine cea pururea slăvită şi bucuria tuturor bucuriilor, ce săşăsluieşti în Împărăţia Cerurilor. Şi noi îţi vom cânta imnul adresat în Slăvile Cereşti lui Dumnezeu, de trei ori: Aleluia! (de trei ori)


Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1 şi rugăciunea de mai jos.


Rugăciune:

O, Preacurată Fecioară Maica a lui Dumnezeu cel atotputernic, mijlocitoare şi ocrotitoare a tuturor celor ce aleargă către tine! Priveşte de la înălţimea sfinţeniei tale spre mine (numele) păcătosul (păcătoasa) care îngenunchez înaintea sfintei tale icoane, ce prezintă preacurat chipul tău, auzi rugăciunea mea cea fierbinte şi du-o înaintea Fiului tău iubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Imploră-L să-mi lumineze sufletul meu cel întunecat cu lumina milei sale divine şi astfel să pot scăpa din orice nevoie, necaz sau suferinţă. Roagă- L să mă ajute să trăiesc în linişte şi pace, şi să-mi dăruiască sănătate sufletului şi trupului iar inima mea să-şi găsească liniştea. Roagă-L să mă înveţe să fac mereu fapte bune, să şteargă din mintea mea amintirile prosteşti, învaţă-mă să respect toate poruncile Sale, pentru ca să scap de chinurile veşnice şi să nu fiu oprit să intru în Împărăţia Sa Cerească a lui Dumnezeu. O, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu! Tu care eşti bucuria tuturor celor suferinzi ascultă-mă pe mine care sufăr! Tu care eşti numită „Cea care alină supărările”, alină-mi necazurile mele! Tu Rug aprins, ocroteşte lumea şi salvează-ne pe toţi, de săgeţile arzătoare şi vătămătoare ale duşmanilor! Tu, Salvatoarea celui piedut, nu mă lăsa să mă pierd în adâncul păcatelor mele! Căci după Dumnezeu tu eşti întreaga mea speranţă şi ocrotire. În această viaţă te rog să fii apărătoarea mea şi mediatoarea mea privitor la viaţa veşnică înaintea Fiului tău preaiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Iar eu te voi respecta, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu şi preabinecuvântată Fecioară Maria până la sfârşitul vieţii mele. Amin!