miercuri, 20 ianuarie 2010

21 noiembrie - Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

După obişnuitul început se zic:


Condacul 1:

Pe cea mai aleasă din toate, neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului şi se aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Icosul 1:

Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţă, iar credincioşii o fericesc pururi şi cu bucurie cântă laudele acestea:

Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei;

Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia;

Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât;

Bucură-te, jertfă bineprimită de Dumnezeu

Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta;

Bucură-te, că tu începi mântuirea noastră;

Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 2-lea:

Veniţi cetele creştineşti să ne adunăm la Sfânta Pruncă, care lăsând toate bucuriile din lume, se duce ca o jertfă în Biserica Domnului de către Sfinţii săi Părinţi, pentru mântuirea noastră, şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prâznuind duhovniceşte, iar lui Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

În vârstă de trei ani fiind Sfânta Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu i s-a adus Domnului, implinind făgăduinţa Părinţilor săi, şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşează în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm:

Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă;

Bucură-te, vasul cel sfinţit;

Bucură-te, biserica împăratului tuturor;

Bucură-te, fecioara de Dumnezeu aleasă:

Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre intrarea ta în Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, pâine cuvântătoare;

Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu:

Bucură-te, că ai fost hrănită de îngeri;

Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa;

Bucură-te, cortul lui Dumnezeu;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 3-lea:

David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te; iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, l-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfânta a Lui. Pentru aceasta mare taină eşti adusă în Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta Sfintelor, unde, neîncetat ai cântat: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Ana cea neprihanită s-a bucurat că împlinind făgăduinţa sa, aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu, ca dar de mare preţ, şi Ioachim prăznuieşte luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare:

Bucură-te, singură binecuvântată între-femei;

Bucură-te, propovăduirea proorocilor;

Bucură-te, slava Apostolilor;

Bucură-te, lauda mucenicilor;

Bucură-te, înnoirea lumii;

Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu;

Bucură-te, scaunul Stăpânului;

Bucură-te, sălăşluirea luminată a Mântuitorului;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 4 lea:

Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasă cămară, primind pe cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe cea curată şi fără de prihană şi mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor, şi cu îngerii împreună cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Saltă astăzi toate oştirile îngereşti şi mulţimea creştinilor, înaintea feţei tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând şi grăind acestea:

Bucură-te, uşă dinspre răsărituri;

Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în Biserică cu mare cinste;

Bucură-te, uşa Domnului;

Bucură-te, vistierie preacurată a înţelepciunii;

Bucură-te, Izvorul darului;

Bucură-te, mieluşea curată;

Bucură-te, porumbiţă neintinată;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 5-lea:

Mieluşeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiţă neîntinată, cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfinţenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Pe cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani proorocită, pe cea, mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă:

Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre;

Bucură-te, cea înconjurată de îngeri;

Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioşi;

Bucură-te, liman cu bună liniţte;

Bucură-te, zid nesurpat;

Bucură-te, Maica luminii:

Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, Pruncă cu trupul;

Bucură-te, desăvârşită cu sufletul;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 6-lea:

Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te sicriu sfinţit, cădelniţă de aur, sfeşnic, masă, scară şi turn, mieluşea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând strigăm: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Pe uşa cea neumblată, casa lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat umbra legii, căci s-a arătat darul şi adevărul, muntele ce! umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum şi a vestit pe Ceea ce a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm:

Bucură-te, cea plină de lumină;

Bucură-te, mângâierea noastră în necaz;

Bucură-te, doctorul tuturor bolilor;

Bucură-te, sfărâmarea morţii;

Bucură-te, râu de viaţă nedeşertat;

Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul;

Bucură-te, cămară cea însufleţită a lui Hristos Domnul;

Bucură-te, locul bucuriei;

Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 7-lea:

Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite, cum Prunca fiind aşezată în Sfânta Sfintelor primeşte hrană de la îngeri, purtând chipul rânduielii împreună cântă totdeauna: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Preaslavită sfinţenie, sfinţită dăruire, astăzi PreaSfânta Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, împăratul atoate, se păzeşte a fi locaş luminat celui ce a ales-o, pentru frumuseţea-sufletului ei curat; iar noi cântăm acestea:

Bucură-te, mântuirea noastră;

Bucură-te, bucuria robilor tăi;

Bucură-te, chemarea noastră;

Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Impăratul tuturor;

Bucură-te, cămara curăţiei;

Bucură-te, crin cu dulce miros;

Bucură-te, mirul cel de mult preţ;

Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă;

Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 8-lea:

Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfesnic luminos, Sfântă Pruncă, şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor şi minunilor tale, ca ele sunt mai presus de minte, străină este naşterea ta, străin este chipul naşterii tale, străine şi preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor şi stârpiciunea a dezlegat-o, ca un îndurat, şi le-a dăruit pricina bucuriei locuinţa Harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care şi noi cu mulţumire îi cântăm:

Bucură-te, holdă nearată;

Bucură-te, spic Dumnezeiesc;

Bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii;

Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu;

Bucură-te, curăţitoarea cea caldă;

Bucură-te, luceafărul dimineţii;

Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos;

Bucură-te, locaşul luminii;

Bucură-te, că ai stricat întunericul;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 9 lea:

Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te Biserica lui Dumnezeu, unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise; pentru aceasta noi, cântând acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre, gândul şi mintea, cu darul prăznuirii Intrării în Biserică a Sfintei Prunce, pentru un trai Sfânt, pregătindu-se a fi sălaş Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, uşă prin care a trecut Cuvântul;

Bucură-te, că ai sfărâmat uşile iadului;

Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi;

Bucură-te, cea cu totul lăudată;

Bucură-te, curăţirea lumii;

Bucură-te, scară care înalţi pe cei de pe pământ la cer;

Bucură-te, pod care treci de la moarte la viaţă;

Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău, pe Cel ce poartă toate;

Bucură-te, că ai născut pe dătătorul legii;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 10-lea:

Daruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce, cetele îngereşti, mulţimea creştinilor şi toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra şi razele Darului au strălucit, intrând în Biserica Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viaţa Sfântă şi cu cântare îngerească: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

În Biserică aducând Ana pe Ceea ce avea să fie casa Domnului, strigând, grăia: „Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în Biserica Ziditorului, primeşte-o, Sfinte Zaharia, şi o aşează unde o va primi Dumnezeu şi să fie spre sălăşluirea Mântuitorului”. Iar noi minunându-ne de acestea cântăm aşa:

Bucură-te, păzitoarea robilor tăi;

Bucură-te, sfinţita scăpare a păcătoşilor;

Bucură-te, minunarea oamenilor;

Bucură-te, bucuria îngerilor;

Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, adâncul cel nemăsurat;

Bucură-te, chemarea proorocilor;

Bucură-te, podoaba Apostolilor;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară;


Condacul al 11-lea:

„Roaba Domnului am fost eu”, a spus Sfânta Ana Sfântului Zaharia, „chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în rugăciune ca să iau rodul durerii mele şi după naştere să o aduc Celui ce mi-a dat-o. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduinţa mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!”.


Icosul al 11-lea:

Veseliţi-vă astăzi luminat, Sfinţilor Părinţi ai Preacuratei Prunce, pe care o aduceţi jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduinţa, pentru curăţia vieţii voastre pe pământ, cea plină de fapte bune, din care s-a născut Mântuitorul nostru, care şi-a ales-o cort însufleţit, căruia îi cântăm:

Bucură-te, întărirea Mucenicilor;

Bucură-te, scăpare şi liniştea robilor tăi;

Bucură-te, că prin tine moştenim viaţa cea veşnică;

Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii;

Bucură-te, că prin tine am văzut lumina;

Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină;

Bucură-te, că ne ajuţi a nu iubi desfătările pământeşti;

Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi;

Bucură-te, stea neapusă;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 12-lea:

Prin Harul dat ţie de la Dumnezeu, Sfântă Pruncă, te-ai facut uşă de mântuire, munte înţelegător, scară însufleţită, pe care proorocii te-au vestit de demult. Apostolii te-au propovăduit, Mucenicii te-au mărturisit, cuvioşii te-au slăvit, îngerii şi pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine, cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

În Biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi Părinţi, cei ce te-au născut, ca pe o jertfă curată şi străin lucru, te sălăşluieşti întru cele neumblate, ca mai înainte să găteşti locaş lui Dumnezeu-Cuvântul, căruia închinându-ne, strigăm ţie: Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv;

Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare;

Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis;

Bucură-te, lauda Cuvioşilor;

Bucură-te, cununa Mucenicilor;

Bucură-te, podoaba drepţilor;

Bucură-te, mântuirea credincioşilor;

Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, folositoarea lumii;

Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.


Condacul al 13-lea:

O, cea mai cinstită şi mai Sfântă decât toţi sfinţii, dumnezeiască Pruncă, Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primeşte acest dar al nostru şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile, necazurile şi primejdiile şi ne învredniceşte Împărăţiei celei Cereşti, ca în totdeauna cu mulţumire să cântăm: Aliluia! (de trei ori)


Apoi se zic Icosul 1 (Îngerii Iui Dumnezeu) si Condacul 1 (Pe cea mai aleasă...).