joi, 21 ianuarie 2010

11 iulie - Acatistul Sfintei împărătese Olga

Troparul (glasul al – IV –lea )

Sfântă Olga împărăteasa, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.


Condacul 1:

Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat să ai o viaţă creştină curată şi demnă drept pentru care ai un loc în Sfânta împărăţie a cerurilor iar noi strigăm către tine aşa: Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Icosul 1:

Domnul Iisus Christos Te-a chemat pe tine la o viaţă bineplăcută şi smerită plină de fapte bune iar noi cu mult respect creştin zicem către tine cu multă demnitate aşa:

Bucură-te, Sfântă Olga;

Bucură-te, împărăteasă creştină;

Bucură-te, pentru chemarea ta;

Bucură-te, că ai avut viaţă sfântă;

Bucură-te, că cei din ceruri lui Dumnezeu îi cântă;

Bucură-te, Sfântă folositoare de a ta chemare;

Bucură-te, Sfântă împărăteasă Olga.


Condacul al 2-lea:

Pentru viaţa ta cea sfântă creştinii te-au scris în calendar, te pomenesc în slujbe, se botează cu numele tău iar noi cu multă cinste cântăm cântare minunată: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Viaţa ta cea minunată pe care ai avut-o pe pământ pe mulţi a uimit căci fiind împărăteasă fapte bune, cinstite şi demne de un creştin ai făcut însă noi cu respect deosebit zicem către tine;

Bucură-te, împărăteasă smerită;

Bucură-te, bună infăptuitoare;

Bucură-te, de smerita chemare;

Bucură-te, de a ta sfântă lucrare;

Bucură-te, imbunătăţită;

Bucură-te, cea de Dumnezeu, iubită;

Bucură-te, Sfântă împărăteasă Olga.


Condacul al 3-lea:

Cei care au intocmit calendarul creştin te-au pus cu zi de pomenire pe data de 11 iulie iar în cărţile sfinte creştine te-au scris cu mare cinste drept pentru care noi cântăm: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

După o viaţă creştinească, cinstită, demnă şi cu multe fapte bune, Domnul Dumnezeu Te-a chemat la ceruri iar sfinţii îngeri te-au insoţit prin vămile văzduhului cântându-ţi cântări sfinte iar noi către tine zicem cu multă evlavie.

Bucură-te, bucuria Îngerilor.

Bucură-te, bucuria celor din ceruri.

Bucură-te, bucuria creştinilor

Bucură-te, bucuria sfinţilor.

Bucură-te, bucuria heruvimilor

Bucură-te, bucuria serafimilor şi a Puterilor Cereşti;

Bucură-te, Sfântă împărăteasă Olga.


Condacul al 4-lea:

S-au bucurat îngerii şi toţi sfinţii de venirea ta în Sfânta împărăţie a Cerurilor iar Sfintele Puteri Cereşti te-au lăudat cereşte dar noi pe pământ cântăm cu dragoste sfântă: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Cei ce străjuiau vămile văzduhului plângeau şi vărsau lacrimi negre de ciudă că nu au ce să-ţi mai ceară cu privire la păcate, însă noi ca şi îngerii te lăudăm cu laudă sfântă zicând:

Bucură-te, lauda Îngerilor ce te-au insoţit prin vămi;

Bucură-te, lauda Sfântului tău Înger Păzitor;

Bucură-te, lauda Maicii Domnului;

Bucură-te, lauda celor din sfintele soboare;

Bucură-te, lauda celor ce te-au primit la poarta raiului;

Bucură-te, lauda celor ce te-au insoţit în ceruri;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 5-lea:

Mulţi sfinţi şi multe sfinte te-au aşteptat la sfânta poartă a raiului ceresc cu dragoste cerească cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Inconjurată cu dragoste cerească de către multe personalităţi cereşti care te-au petrecut în cântări până la sfântul tron al Domnului Iisus, mulţi te binecuvântau cereşte iar noi zicem:

Bucură-te, binecuvântata sfintelor personalităţi cereşti;

Bucură-te, binecuvântata cerului;

Bucură-te, binecuvântata bisericii creştine;

Bucură-te, binecuvântata celor ce te-au petrecut în ceruri;

Bucură-te, binecuvântata celor evlavioşi;

Bucură-te, binecuvântata rugătorilor creştini;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 6-lea:

Domnul Iisus Christos ţi-a primit smerita ta ingenunchere în faţa sfân-tului Său tron ceresc iar sfintele personalităţi din jurul tronului ceresc cântau cu dragoste cerească: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

După smerita ingenunchere din faţa sfântului tron Divin, Domnul Iisus a poruncit sfinţilor Săi îngeri ca să vizitezi iadul spre a vedea de ce fel de chinuri ai scăpat iar insoţitorii cereşti au fost în permanenţă cu tine, iar noi zicem aşa:

Bucură-te, aleasa cerului;

Bucură-te, aleasa Domnului Iisus Christos;

Bucură-te, aleasa Tatălui Ceresc;

Bucură-te, aleasa Duhului Sfânt;

Bucură-te, aleasa sfintelor Personalităţi Cereşti;

Bucură-te, aleasa sfântului sobor ceresc;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 7-lea:

Insoţită fiind de Îngerii Domnului Savaot ai vizitat iadul, ai văzut groaznicele chinuri şi pe cei chinuiţi straşnic care nu pot cânta cântarea sfântă: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Cei care chinuiau sufletele în adâncurile iadului nimic nu au făcut con-tra ta şi nimic nu ţi-au zis că nu aveau nici o putere asupra sfinţeniei tale însă noi cu respect zicem:

Bucură-te, că ai văzut şi vezi frumuseţile cereşti;

Bucură-te, că ai văzut şi vezi frumuseţe sfinţilor;

Bucură-te, că ai scăpat de chinurile iadului;

Bucură-te, că cei din iad nimic nu ţi-au făcut;

Bucură-te, că duhurile intunericului nu s-au atins de tine;

Bucură-te, că şi cei oropsiţi pot fi scoşi din iad;

Bucură-te, Sfântă împărăteasă Olga.


Condacul al 8-lea:

După ce ai văzut iadul şi chinurile lui sfinţii Îngeri ţi-au arătat şi locuri-le de pe pământ în care ai făcut fapte bune, milostenie, rugăciuni şi cân-tări sfinte iar noi cu toţii cântăm: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Mulţimea faptelor tale cele bune le ştie doar Domnul Dumnezeu şi îngerii din ceruri iar noi dorind să facem pe toate cele bune zicem:

Bucură-te, implinitoarea sfintelor porunci cereşti;

Bucură-te, lucrătoarea faptelor bune;

Bucură-te, că ai fost o creştină sârguincioasă;

Bucură-te, că ai avut a viaţă luminoasă;

Bucură-te, că ai avut har ceresc;

Bucură-te, că ai oprit pe cei ce te duşmănesc;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 9-lea:

Având un loc minunat în Sfânta împărăţie Cerească poţi privi spre pă-mânt cu multă dragoste sfântă şi ne poţi ajuta pe noi care cu mult respect cântam: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Personalitate cerească devenind după ce Domnul Iisus Ţi-a dat un loc în ceruri poţi ajuta pe cei ce au evlavie către tine iar noi cu toţii zicem în mod smerit:

Bucură-te, căci poţi privi spre noi creştinii;

Bucură-te, că poţi ajuta pe cei ce au evlavie către tine;

Bucură-te, că poţi ajuta intreaga creştinătate;

Bucură-te, că poţi ajuta pe cei binecuvântaţi;

Bucură-te, că poţi ajuta pe cei curaţi la suflet;

Bucură-te, că ne poţi ajuta pe noi;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa


Condacul al 10-lea:

Impreună cu sfinţii, cu Maica Domnului şi cu toţi cei din ceruri poţi să te rogi Domnului Dumnezeu Savaot pentru binele şi pentru reunificarea intregului creştinism de peste tot pământul iar noi cu mult respect cântăm: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Domnul Dumnezeu Savaot a binecuvântat toţi cei care intotdeauna pe cei care au făcut voia Lui cea sfântă în orice timp ar fi trăit ei dar noi cu multă demnitate cântăm:

Bucură-te, rugătoare sfântă;

Bucură-te, rugătoare smerită;

Bucură-te, rugătoare demnă şi cinstită;

Bucură-te, a Domnului rugătoare afierosită;

Bucură-te, rugătoare cerească;

Bucură-te, rugătoare ce ai avut viaţă pământească;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 11-lea:

Noi cei ce trăim pe pământ şi avem evlavie către sfintele personalităţi cereşti cerem ca să fim ajutaţi în viaţa noastră de zi cu zi pentru a săvârşi toate cele bune cântând; Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cu multă smerenie cerem şi noi calităţi şi virtuţi sfinte spre a ne inno-bila sufletele noastre creştine şi renunţând la păcate şi la toate relele cân-tăm cu dragoste sfântă aşa:

Bucură-te, ajutătoarea noastră;

Bucură-te, ajutătoarea celor necăjiţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor smeriţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor amărâţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor oropsiţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor chinuiţi;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 12-lea:

Mulţumind Domnului Dumnezeu, sfinţilor şi sfintelor, tuturor celor din ceruri precum şi sfintei Olga împărăteasa pentru ajutoarele cereşti primite cântăm; Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Domnul Dumnezeu Savaot împreună cu toţi cei din ceruri şi cu sfânta Olga împărăteasa să ne ajute şi să ajute pe toţi cei smeriţi curaţi şi bine-cuvântaţi care zic cu nădejde aşa:

Bucură-te, că noi mulţumim Domnului Dumnezeu Savaot;

Bucură-te, că noi mulţumim Domnului Iisus Christos;

Bucură-te, că noi mulţumim Maicii Domnului;

Bucură-te, că noi mulţumim Sfintelor Puteri Cereşti;

Bucură-te, că mulţumim tuturor Sfintelor Personalităţi;

Bucură-te, că îţi mulţumim Sfântă Olga împărăteasa;

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Condacul al 13-lea:

Sfântă Olga împărăteasa roagă-te şi pentru noi împăratului Ceresc spre a fi ajutaţi, vindecaţii şi apăraţi de toţi răii şi de toate relele căci cu smere-nie cântăm: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Domnul Iisus Christos Te-a chemat pe tine la o viaţă bineplăcută şi smerită plină de fapte bune iar noi cu mult respect creştin zicem către tine cu multă demnitate aşa:

Bucură-te, Sfântă Olga;

Bucură-te, împărăteasă creştină;

Bucură-te, pentru chemarea ta;

Bucură-te, că ai avut viaţă sfântă;

Bucură-te, că cei din ceruri lui Dumnezeu îi cântă;

Bucură-te, Sfântă folositoare de a ta chemare;

Bucură-te, Sfântă împărăteasă Olga.


şi Condacul 1:

Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat să ai o viaţă creştină curată şi demnă drept pentru care ai un loc în Sfânta împărăţie a cerurilor iar noi strigăm către tine aşa:

Bucură-te, Sfântă Olga împărăteasa.


Rugăciune:

Sfântă Olga împărăteasa roagă-te şi pentru noi creştinii care cu mult respect şi cu multă smerenie îţi cerem ajutor sfânt şi ceresc. Amin!