miercuri, 20 ianuarie 2010

Alt acatist al Preacuviosului Părinte Arsenie

Condacul 1:

Părinte Arsenie nu ne pricepem să-ţi aducem laude pentru mulţimea faptelor tale şi te rugăm să primeşti de la noi, cei mici, cântarea: Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Icosul 1:

Minunându-ne de lucrările Tale în lume, Doamne, Te lăudăm prin zidirea Ta Arsenie, iar Preacuviosului Părinte îi spunem unele ca acestea:

Bucură-te, că din pântecele maicii tale ai fost pictat în culorile Dreptei-Credinţe;

Bucură-te, că Maicii Domnului încă nenăscut te-ai închinat;

Bucură-te, că maica ta, soarele şi luna a visat;

Bucură-te, că ai întrebat-o pe maica ta: „De ce îmi place atât de mult icoana aceea?”

Bucură-te, că maica ta ţi-a spus că la acea icoană s-a închinat cât te-a purtat în pântece;

Bucură-te, că din pântece ai fost curat;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 2-lea:

„Mari sunt lucrurile Lui Dumnezeu şi potrivite Voilor Lui!” - spunea David în Psalmi şi preaslăvind lucrarea Lui cea mare, arătată prin chipul Sfinţilor, îi aducem Domnului, ca prinos cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Ne-ai hrănit sufletele prin hrana cea nestricăcioasă, cea gătită Sfinţilor, iar tu Părinte Arsenie, firimitură din hrana Dumnezeiască te-ai arătat; pentru aceasta, cuvinte de laudă îţi aducem:

Bucură-te, că din pruncie pe Dumnezeu L-ai iubit;

Bucură-te, că pe mame le îndemni să lase viaţa pruncilor;

Bucură-te, că ne-ai învăţat că omul e desăvârşit încă dinainte de a se naşte;

Bucură-te, că ai spus: „Dacă vreţi preoţi creştini, creşteţi copii creştini!

Bucură-te, prieten al pruncilor încă nefăcuţi”;

Bucură-te, povăţuitorule al celor ce apucă pe calea dreptei credinţe;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 3-lea:

Ridicându-ne inimile la Domnul, cu dragoste şi cu umilinţă să-I aducem slavă Celui ce S-a preaslăvit prin oameni ca tine, cântându-I din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Părinte Arsenie, tânăr fiind şi ca preot slujind la mănăstirea Sâmbăta de Sus, mut ai rămas, iar când glasul ţi-a revenit, cu voce îngerească ai strigat şi toată Biserica s-a cutremurat şi cu evlavie ţi-a cântat:

Bucură-te, că la sfinţenie pe toţi i-ai chemat;

Bucură-te, că pe cei care îţi cereau sfatul, tu îi ajutai;

Bucură-te, că direct în suflet îi priveai;

Bucură-te, că şi cele mai tainice gânduri ale omului le ştiai;

Bucură-te, că spre îndreptare, cu blândeţe şi cu asprime îi dojeneai;

Bucură-te, lumină, care ne-ai făcut mai luminaţi;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 4-lea:

Atunci când cuvintele sunt neputincioase, ne deschidem inima şi cu nepricepere şi cu umilinţă, pentru faptele Tale Îi aducem, cântare de laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Cerurile s-au deschis cu venirea ta, Părinte Arsenie, iar Duhul Lui Dumnezeu prin gura ta grăia spunând cuvinte Dumnezeieşti. Încercând să-ţi aducem mulţumire prin săracele noastre cuvinte omeneşti, spunem acestea:

Bucură-te, că în duhul ortodoxiei ai învăţat;

Bucură-te, că nu doar ai învăţat, ci ai şi trăit în Duhul Adevărului;

Bucură-te, că multă învăţătură de Sus ai primit;

Bucură-te, că ţi-ai desăvârşit sufletul cu învăţătura cea Cerească;

Bucură-te, că te-ai folosit de ştiinţa omenească, pentru ca sămânţa Dumnezeirii să rodească;

Bucură-te, că multa învăţătură, în multă smerenie ai ascuns-o;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 5-lea:

Nevrednici suntem de arătarea şi de vieţuirea ta cea pentru noi, Sfinte Arsenie, şi te rugăm să primeşti mulţumirea noastră şi împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Când slujeai Sfânta Liturghie, ca focul te înălţai de la Pământ, Părinte Arsenie, şi ca Sfântul Serafim de Sarov, când ucenicul te-a văzut înconjurat de flacăra Dumnezeiască I-ai spus: „Da, parcă mă arde ceva!”. Nevrednici fiind de arătarea şi de vieţuirea ta, cu smerenie îţi spunem:

Bucură-te, că patimile trupului le-ai biruit;

Bucură-te, că ocrotitor al Mănăstirii Prislopului te-ai arătat;

Bucură-te, că ne înveţi pe noi să nu cerem cele pământeşti;

Bucură-te, că pe cei care te ascultă îi asculţi;

Bucură-te, că ne îndreptezi să ne rugăm cum se cuvine;

Bucură-te, că Rugăciunea inimii ne-ai învăţat a ne ruga neîncetat;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 6-lea:

Ştiind că din Voia Domnului, 30 de ani până la moartea ta vei fi împiedicat a sluji Sfânta Liturghie, te-ai îngrijit şi Liturghia în Biserici şi în inimile oamenilor ai pictat-o. Biserica Drăgănescu ai pictat-o ca icoană vie a vieţii omului şi a drumului de la Pământ la Cer. Pentru răbdarea Ta îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Din Voia Lui Dumnezeu, 30 de ani până la moartea ta ai fost silit să dezbraci haina monahală. Mănăstirile Sâmbăta şi Prislop, frumoase ca o haină de monah le-ai arătat, pentru care cu drag spunem acestea:

Bucură-te, că încă din viaţă ca un martir ai pătimit;

Bucură-te, că moarte mucenicească ai avut;

Bucură-te, că din timpul vieţuirii tale pe Pământ ţi s-a dat cununa sfinţeniei;

Bucură-te, că ai spus: Gătiţi-vă, că vremurile s-au apropiat!

Bucură-te, că ai spus: Aş fi putut să mai trăiesc, dar nu vreau să apuc timpurile acelea!

Bucură-te, că sufletul ţi l-ai încununat cu suferinţe grele;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 7-lea:

Înţelepţii nu se pricep să spună cum ai chivernisit talantul care ţi s-a dat Ţie, că nu au cunoscut taina urzii tale încă din pântece, din Lumina Lui Dumnezeu; cu smerenie să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Necunoscând ei că de la Dumnezeu ai fost trimis să vindeci orbirea cea dinlăuntru, au spus: Noi nu ştim de unde este! Crezând facerilor tale de bine, cei tămăduiţi de orbirea sufletească te laudă aşa:

Bucură-te, că din Lumina cea de Sus, sămânţă aleasă te-ai aflat;

Bucură-te, că l-ai avut duhovnic pe Serafim de Sarov, adormit cu 200 de ani înaintea ta a;

Bucură-te, că de vorbă în Duhul, 40 de zile în Muntele Athos ai stat;

Bucură-te, că Har şi binecuvântare de la Domnul ai aflat;

Bucură-te, că în Muntele Athos un an te-ai nevoit;

Bucură-te, că Domnul înapoi te-a adus;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 8-lea:

Stareţ al Mănăstirii Sâmbăta te-ai arătat, dar cu iconomia Divină ai condus-o. Pentru aceasta monahii şi credincioşii îţi cântă cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Sfinte Arsenie, prin vieţuirea îngerească ai făcut împrejurimile Mănăstirii Sâmbăta cu adevărat vrednice de a fi numite colţ de rai pământesc; pentru atâtea amintiri sfinte nu încetăm a te lăuda:

Bucură-te, că atunci când slujeai Sfânta Liturghie, de la pământ în văzduh te înălţai;

Bucură-te, că neîncetat te îmbrăcai cu Rugăciunea de Foc;

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu s-a slăvit;

Bucură-te, că prin tine omul s-a înălţat la chipul cel dintâi;

Bucură-te, om pământesc îmbrăcat în chip Duhovnicesc;

Bucură-te, că la rugăciune chipul tău se transfigura;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 9-lea:

Ocrotitor al Mănăstirii Prislop ai fost, Părinte Arsenie, şi întru osteneală ai reparat-o şi ai ridicat-o din uitare. Vieţuitorii ei şi cei care îi calcă pragul Îi mulţumesc Lui Dumnezeu şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Prin osteneală ai întărit mănăstirea, atât pe cea din piatră cât şi pe cea din suflete. Rânduiala postului sever ai ţinut-o şi ai vădit-o pe femeia care în Vinerea Mare avea în geantă trei salamuri, pe care nici câinii mănăstirii nu au vrut să-i mănânce. Pentru toate cu recunoştinţă îţi spunem aşa:

Bucură-te, că Mântuitorul ţi-a spus: „Pictează-Mă în inimile oamenilor!”;

Bucură-te, că mai întâi în inima ta pe Iisus L-ai pictat;

Bucură-te, că multe icoane sub mâna ta s-au înnoit;

Bucură-te, că te-ai făcut Biserică a Duhului Sfânt;

Bucură-te, că pe Dumnezeu din tot sufletul L-ai iubit;

Bucură-te, că pe această piatră Biserici Lăuntrice ai zidit;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 10-lea:

Arsenie Preacurate, încă din viaţă de Focul Duhului Sfânt te-ai aprins. Pe cel care venise la tine, dar îşi ascunsese ţigările într-o scorbură pe cale, l-ai vădit lumii. Cu Îngerii te bucuri şi cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Foc al Preasfintei Treimi te-ai arătat pe pământ şi mai presus de fire te-ai înălţat. La înmormântarea mamei tale, la Canal fiind, la sute de kilometri prin văzduh, în chip minunat te-ai dus. Cu umilinţă îţi spunem aşa:

Bucură-te, că Doctor răsădit din Grădina cea de Sus ai fost;

Bucură-te, că pe lângă suflete şi trupuri ai tămăduit;

Bucură-te, că ai spus: „Ajutaţi-mă şi voi ca să vă ajut!”;

Bucură-te, că ai spus: „Întăriţi-vă că vin vremuri grele!”;

Bucură-te, că te rugăm să nu ne laşi pe noi;

Bucură-te, că şi după mutarea ta ne îngrijeşti, rugându-te neîncetat;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 11-lea:

La mormântul Tău alergând vedem că florile de pe el nu se ofilesc nici iarna. Ne aducem aminte că, iarnă fiind, pe cel ce se împotmolise cu maşina în râu l-ai slobozit şi I-ai cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Roagă-te Lui Dumnezeu, Sfinte Arsenie, să nu îngheţe sufletele noastre şi rugăciunea neîncetată să ne ajute când viforul ispitelor se abat asupra noastră. Cu evlavie şi cucernicie îţi spunem aşa:

Bucură-te, că mutarea ta la Cer cu duhul înainte ai văzut-o;

Bucură-te, că duhul tău ne veghează de Sus;

Bucură-te, că mormântul tău este potir nesecat de tămăduiri;

Bucură-te, că cei care se roagă la mormântul tău se întorc luminaţi;

Bucură-te, că ai spus: „Ştiu unde merg, că am mai fost Acolo!”;

Bucură-te, că petreci cu Îngerii şi cu Mucenicii;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 12-lea:

Ca tămâia se ridică rugăciunile noastre prin tine la Dumnezeu, Părinte Arsenie şi te rugăm ridică şi sufletele noastre la Cer ca să-I cântăm, alături de tine, Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Părinte Arsenie, prin mutarea ta la Cer nu te-ai depărtat de viaţă, ci s-au întărit prin tine luminile vieţii şi eşti mai viu, fiind adormit. Primeşte-ne şi pe noi, cei care alergăm la tine, aducânduţi laudă sfântă:

Bucură-te, că inimile cele împietrite le pătrunzi cu Dragostea Cerească;

Bucură-te, că viaţa ta pe Pământ Cărare a Împărăţiei o ai făcut;

Bucură-te, că ne-ai învăţat şi pe noi să mergem pe ea;

Bucură-te, că prin tine dobândim şi noi virtuţi cereşti;

Bucură-te, că eşti briză care treci prin inimile noastre reci;

Bucură-te, că numai cu privirea fărâmi zidurile inimilor împietrite;

Bucură-te Preacuvioase Părinte Arsenie, Înainte-Văzătorule!


Condacul al 13 lea (de 3 ori):

Cu ce cuvinte să-I mulţumim Lui Dumnezeu, că în vremurile cele de pe urmă te-a pictat pe tine, Sfinte Arsenie, încă din pântecele maicii tale, ca icoană vie a Chipului Dumnezeiesc printre noi? Luminaţi de rugăciunile tale, Părinte Arsenie, cu dragoste Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Apoi se zic Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune către Preacuviosul Părinte Arsenie:

Preacuvioase Părinte Arsenie întindem către tine candela sufletelor noastre şi te rugăm să o umpli cu Cereasca Lumină a Lui Dumnezeu. Învaţă-ne rugăciunea cea Neîncetată, dăruieşte-ne liniştire şi bună aşezare, că rugăciunea nu poate izvorî dintr-un suflet tuburat. Roagă-te Lui Dumnezeu să rămână în sufletele celor care L-au aflat, iar pe cei care încă rătăcesc, ajută-I tu să Îl găsească pe Domnul. Roagă-te pentru noi ca în rugăciune să fim torţe vii din iubire pentru Dumnezeu şi să ne dăruiască Domnul, Harul şi Mila Sa, pace în noi şi în jurul nostru; să stingă dezbinarea din Biserici şi pe cea dintre noi şi din noi, că din golirea de Dumnezeu vine umplerea de sine. Roagă-l pe Dumnezeu să ne primească în locaşurile Sale, alături de tine. Păzeşte-ne de vămile cele înfricoşate, ca să ajungem în Lumina cea Neînserată a Domnului. Ajută-ne ca moartea să nu ne apară înfricoşătoare, ci ca o mutare de la viaţa stricăcioasă la Veşnicia cea nestricăcioasă. Roagă-L pe Dumnezeu să ne mai dea timp de pocăinţă, timp de bună rodire şi de bună chivernisire a vremii şi a rodurilor, iar la capătul vieţii noastre mulţumindu-I pentru toate să-L lăudăm pe Domnul şi cu Îngerii să cântăm Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu... şi Sfânt, e Domnul Savaot, pline Cerul şi Pământul de Mărirea Sa... totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dacă am uitat ceva, iartă-ne şi fă ca rugăciunea să se roage în noi, chiar şi stunci când, noi nevrednicii, uităm de El şi rătăcim întru zădărniciile firii noastre pământeşti. Îţi mulţumim Sfinte Arsenie pentru tot ajutorul tău. Amin!