marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Sfinţilor din Soborul Maicii Domnului

Tropar (glasul al 4-lea):

Sfinţilor din soborul Maicii Domnului împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururi fecioara Maria, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate, sufletelor noastre.


Condacul 1:

Domnul nostru Iisus Hristos a zis Preacuratei Maicii Sale după elogiul primirii cereşti: „Cere Preacurată Maică a Mea un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor” după care i s-au dat Sfinţi şi Sfinte Puteri Cereşti care au format Sfântul Sobor al Maicii Domnului, iar noi strigăm: Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţii din sfântul tău sobor!


Icosul 1:

Pentru înfiinţarea soborului Maici Domnului Domnul Dumnezeu a dispus ca un număr de 11000 de Puteri Cereşti să fie în permanenţă lângă Preacurata Fecioară la care se adaugă toţi sfinţi care au evlavie la Maica Domnului iar noi strigăm aşa:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Heruvimi din soborul Maici Domnului;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Serafimi din Soborul Maici Domnului;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Îngeri din acest Sânt Sobor;

Bucuraţi-vă, drepţilor;

Bucuraţi-vă, Împăraţilor care aţi avut evlavie la Maica Domnului

Bucuraţi-vă Împărăteselor

Bucuraţi-vă fecioarelor;

Bucuraţi-vă, feciorilor;

Bucuraţi-vă, fecioarelor;

Bucuraţi-vă, Ierarhilor;

Bucuraţi-vă, mucenicilor şi muceniţelor;

Bucuraţi-vă, Cuvioaselor şi cuvioşilor;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţi din sfântul tău sobor!


Condacul al 2-lea:

Mulţi ierarhi au avut evlavie la tine Preasfântă Fecioară Maria, de aceia mulţi s-au umplut de râvnă sfântă, s-au rugat, au postit, au făcut multe bune, au slujit cinste cântând lui Dumnezeu. Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Mulţi sunt Ierarhi care după o viaţă plină de slujire şi de fapte bune au ajuns în sfântul tău sobor dar nicidecum nu-i putem aminti pe toţi, dar cu dragoste strigăm:

Bucură-te, sfinte Ierarh Calinic de la Cernica;

Bucură-te, Sfinte Ierarh Nifon al Constanţianei;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Ioan Postitorul;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Modest al Ierusalimului;

Bucură-te, sfinte Ierarh Nicolaie din Mira Lichiei;

Bucură-te, Sfinte Ioan de la Prislop;

Bucură-te, Sfinte Anania din Damasc;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Sofronie;

Bucură-te, Sfinte Petru al Alexandriei;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Mihail Celularie;

Bucură-te, Sfinte Ierarh Clement al Romei;

Bucură-te, Sfinte Ioan Damaschin;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţi din sfântul tău sobor!


Condacul al 3-lea:

Cuvioşi din toate timpurile, au avut evlavie la tine Preabinecuvântată Maică a Domnului nostru Iisus, căci uni au înălţat Biserici Mânăstiri sau schituri în cinstea ta, alţi au scris cântări, acatiste paraclise, condace şi icoase în cinstea ta iar noi cântăm: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Anevoie este nouă să spunem numele sfinţilor cuvioşi care au ajuns în sfântul tău sobor după trecerea la cele veşnice, de aceia noi cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte Cuvios Nicodim cel sfinţit de la Tismana;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Antonie de la Neamţ, care ţi s-a zis şi Sântul necunoscut;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Macarie cel Mare;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Alexie;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Daniil Stâlpnicul;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Luca Stâlpnicul;

Bucură-te, Sfinte Efrem Sirul;

Bucură-te, Sfinte Ion Scărarul;

Bucură-te, Acachie de la scară;

Bucură-te, Sfinte Cuvios Meletie;

Bucură-te, Sfinte Andrei şi Epifanie;

Bucură-te, Sfinte Cuvios şi Petru Atonitu;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţii din sfântul tău sobor!


Condacul al 4-lea:

Cuvioase te-au iubit de-a lungul veacurilor şi multe s-au rugat către tine, şi au cântat cu smerenie: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Numărul Sfintelor Cuvioase creşte mereu în sfântul tău sobor, iar noi strigăm cu cinste deosebită:

Bucură-te, Sfântă Teodora de la Iaşi;

Bucură-te, Sântă Cuvioasa Paraschiva de la Iaşi;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Maria Germanica;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Antonia;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Pelaghia;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Onufria;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Antuza;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Irina;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Maria Românca;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Melania Romano;

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Isidora;

Bucură-te, Sfântă cuvioasă Teodora;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria Maica Domnului Nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţi din Sfântul tău sobor!


Condacul al 5-lea:

Mulţimea muceniţelor din Sfântul tău sobor, cine o poate spune Prea-curată Maică a Domnului nostru Iisus? Dar noi cu dragoste cântăm pentru cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor (cântarea sfântă): Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Multe sfinte şi-au dat viaţa pentru Domnul Iisus Hristos, dar cele mai râvnitoare au ajuns în Sfântul tău Sobor preasfântă Maică şi apărătoare a noastră, de aceea noi cântăm:

Bucură-te, Sfântă muceniţă Ciriachi;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Teona;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Gudelia;

Bucură-te, Sfântă şi întâia muceniţă Tecla;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Felicitas;

Bucură-te, Sf. muceniţă Fotini împreună cu surorile tale;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Evlampia împreună cu Sfântul mucenic Evlampie;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Hiona;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Iustina Fecioara;

Bucură-te, Sfântă cuvioasă-muceniţă Lucia Fecioara;

Bucură-te, Sf. muceniţă Elpis împreună cu Pistis şi Agapis;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Irina Fecioara;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 6-lea:

Pe vremea prigoanei creştinilor, mulţi bărbaţi au murit ucişi din ordinul altora, din ură sau din pizmuire şi toţi aceştia care şi-au dat viaţa pentru Domnul Iisus au ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor cântând: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Dintre sfinţii mucenici care au ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, cei mai râvnitori au ajuns şi în Sfântul tău sobor, preabinecuvântată Maică şi Fecioară, iar noi cântăm creştineşte aşa:

Bucură-te, Sfinte şi întâiule mucenic Ştefan;

Bucură-te, Sf. mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă;

Bucură-te, Sf. mare mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir;

Bucură-te, Sf. mare mucenic Pantelimon;

Bucură-te, Sfinte mare mucenic Teodor Tiron;

Bucură-te, Sfinte mare mucenic Teodor Stratilat;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor patruzeci de mucenici;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici arşi în Nicomidia care aţi ajuns în soborul Maicii Domnului;

Bucură-te, Sfinte mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;

Bucură-te, Sfinte mare mucenic Pimen;

Bucură-te, Sfinte mucenic Felix

Bucuraţi-vă Sfinţilor mucenici Mina, Victor şi Vichentie;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 7-lea:

Sfintele Femei mironosiţe au făcut şi ele activitate sfântă pe Pământ iar după ce au trecut la cele veşnice, au ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor cântând: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Toate persoanele sfinte care sau ostenit a curăţa trupul Domnului nostru Iisus Hristos, ungându-l cu mir, înfăşurându-l cu giulgiu şi punându-l în mormânt, au şi ele un loc în Sfântul Sobor al Maicii Domnului, iar noi strigăm aşa:

Bucură-te, Sfântă Fecioară căci ai lângă tine pe toţi aceia care au îngrijit trupul Domnului Iisus Hristos;

Bucură-te, Preasfântă născătoare a Fiului lui Dumnezeu că pentru toţi aceştia te-ai rugat ca să fie lângă tine în Sfânta Împărăţie a Cerurilor;

Bucură-te, Preacurată Maică că osteneala celor cere au îngrijit sfântul trup al Fiului tău a fost răsplătită;

Bucură-te, Preacinstită Fecioară că Domnul Iisus Ţi-a ascultat rugăciunile tale;

Bucură-te, apărătoarea neamului nostru creştinesc căci Domnul Iisus îţi ascultă şi acum sfintele tale rugăciuni;

Bucură-te, Împărăteasă a creştinilor şi cea mai mare mironosiţă care a trăit vreodată pe Pământ;

Bucură-te, Maică virtuoasă şi plină de calităţi (sfinte);

Bucură-te, că ai văzut dragostea celor ce au îngrijit trupul Domnului Iisus;

Bucură-te, Marie Magdalena;

Bucură-te, Marie, mama lui Iosie;

Bucură-te, Sfântă Salomeia - mironosiţa Domnului;

Bucură-te, cealaltă Marie care ai fost cu Preasfânta Fecioară la îngroparea Domnului Iisus;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţii din sfântul tău sobor!


Condacul al 8-lea:

Personalităţi cu viaţă sfântă care au trăit în timpul vechiului testament şi au avut o activitate sfântă deosebită, au fost repartizate în Sfântul tău sobor, iar noi cântăm cu cinste: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cu dragoste sfântă ai primit în Sfântul tău sobor, personalităţi cu viaţă sfântă care au fost în arborele genealogic al neamului tău, cât şi pe cei ce au făcut profeţii, de aceea noi cântăm:

Bucură-te, Sfântă şi dreaptă Rut, strămoaşa Mântuitorului nostru Iisus Hristos;

Bucură-te, Sfântă şi dreaptă Iaela;

Bucură-te, Sfântă Ana - mama proorocului Samuel;

Bucură-te, dreptule Barac, care ai fost judecător şi eliberator;

Bucură-te, Dana - fata lui Iacob;

Bucură-te, Chetura - a doua soţie a lui Avraam;

Bucură-te, Rebeca - soţia lui Isac;

Bucură-te, Batşeba - mama lui Solomon;

Bucură-te, dreptule Tobit;

Bucură-te, înţelepte Iisus Sirah;

Bucură-te, Sfinte proroc Agavus care ai profeţit ce se va întâmpla cu Sfântul Apostol Pavel;

Bucură-te, Sfinte Proroc Samuel;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 9-lea:

Împăraţi şi împărătese, fiice şi fii de împăraţi au ajuns în Sfântul tău sobor, Preasfântă Fecioară şi de aceea bucurându-se împreună cu îngerii şi cu puterile cereşti cântă: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Unii au trăit o viaţă sfântă şi curată, alţii au făcut fapte bune iar anumiţi fii şi anumite fiice de împăraţi au primit moarte mucenicească pentru cauza sfântă a adevărului evanghelic iar noi cântăm aşa:

Bucură-te, Sfinte Împărat Constantin cel Mare - eliberatorul creştinătăţii şi al creştinilor;

Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena, care ai găsit crucea Domnului Iisus la Ierusalim;

Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Teodora;

Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Teofana;

Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Alexandra;

Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Olga;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Irina Împărăteasa;

Bucură-te, Sfântă muceniţă şi Împărăteasă Ecaterina;

Bucură-te, Sfântă Iunia;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Iuliana;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Marciana;

Bucură-te, Sfântă Veronica;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 10-lea:

De la începutul creştinismului mulţi sfinţi români ştiuţi şi neştiuţi de noi au ajuns în Sfânta Împărăţie a Cerurilor pentru faptele lor cât şi pentru râvna lor, de aceea bucurându-ne cântăm Domnului Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

În Sfânta Împărăţie a Cerurilor sunt multe milioane de sfinţi români din care unii au ajuns şi în Soborul Maicii Domnului, de aceea noi cântăm:

Bucuraţi-vă Sfinţilor români din Împărăţia Cerurilor;

Bucuraţi-vă, Sfintelor care cu bună nevoinţă v-aţi nevoit pe Pământ

Bucuraţi-vă Sfintelor Fecioare care aţi trăit în viaţa pământească pe pământul românesc;

Bucuraţi-vă, Feciorilor care aţi avut multă dragoste sfântă şi multă evlavie;

Bucuraţi-vă, Cuvioşilor care aţi trăit o viaţă curată şi aţi slujit în sfintele mânăstiri din România;

Bucuraţi-vă, cuvioaselor românce care aţi ajuns în Patria Cerească

Bucuraţi-vă toţi Sfinţii din poporul român care aţi ajuns în soborul Maicii Domnului;

Bucuraţi-vă, Cuvioşilor mucenici de la Sihăstria;

Bucuraţi-vă, Cuvioşilor şi Preacuvioşilor sfinţi români de la Athos care sunteţi acum în Sfântul sobor al Maicii Sfinte;

Bucură-te, Sfinte Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş;

Bucură-te, Sfinte Casian Dobrogeanul;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici de la Niculiţel;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 11-lea:

Sfinţi deosebiţi cu râvnă multă care au făcut scrieri sfinte, au slujit în sfintele biserici, au vindecat bolnavi fără de plată ori au trăit în singurătate rugându-se cu rugăciunea de foc, au ajuns să aibă un loc în Cerul al 9-lea, iar noi cântăm: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Pe toţi cei care au avut evlavie multă către tine şi sau rugat ţie Preacurată Maică, i-ai primit în Sfântul tău sobor Preabinecuvântată Fecioară, iar noi cântăm cu dragoste sfântă aşa:

Bucură-te, Sfinte Iustin Filozoful;

Bucură-te, Sf, Cuvios Romano, făcătorul de Condace;

Bucură-te, Sfinte cuvios Chiriac Sihastrul;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Ignatie;

Bucură-te, Sfinte mucenic Aitala Diaconul;

Bucură-te, Sfântă muceniţă Tatiana Diaconiţa.

Bucurăte Sfinte Preacuvios Părinte Toma din Milano;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Metodiu şi Chiril;

Bucuraţi-vă, Sf. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan;

Bucură-te, Sfinte Ierarh Cosma;

Bucură-te, Sf. Partiarh Pavel Mărturisitorul;

Bucură-te, Sfinte Ioanichie, patriarhul Ierusalimului;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţii din sfântul tău sobor!


Condacul al 12-lea:

De-a lungul veacurilor pământeşti, mulţi sfinţi şi sfinte au ajuns în Soborul Maicii Domnului, unii fiind sfinţiţi mucenici, alţii patriarhi, alţii iubitori de sfinţenie şi evlavioşi către Maica Domnului iar noi cântăm pe Pământ: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Zeci de mii de sfinţi şi de Sfinte Puteri Cereşti sunt în soborul tău Preacurată dar pe cei ce au dragoste şi multă evlavie către tine îi primeşti cu multă cinste, după ce au trecut la viaţa veşnică şi sau închinat în faţa Sfântului Tron Dumnezeesc. Pentru cei ce merită un asemenea loc îi prevesteşti înainte de a trece la cele veşnice, iar noi cântăm:

Bucură-te, Sfinte sfinţit mucenic Ignatie Teoforul;

Bucură-te, Sfinte Patriarh Ioan cel milostiv;

Bucură-te, Sfinte Grigore Palama;

Bucură-te, Sfinte mucenic Eugraf.

Bucuraţi-vă, cei şapte tineri din Efes;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici Haritina şi Memelta;

Bucură-te, Sfinte mucenic Trofim;

Bucură-te, Sfinte cuvios Ştefan Savaitul;

Bucură-te, Sfinte cuvios Paisie cel Mare;

Bucură-te, Sfinte cuvios Arsenie cel Mare

Bucuraţi-vă Sfintelor muceniţe Tomaida şi Valentina;

Bucură-te, Sfinte mucenic Valerian;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii din Sfântul tău sobor!


Condacul al 13-lea:

O, de trei ori fericiţilor sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnului împreună cu Preasfânta Născătoare a Fiului lui Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi care cântăm cu dragoste sfântă: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Pentru înfiinţarea soborului Maici Domnului Domnul Dumnezeu a dispus ca un număr de 11000 de Puteri Cereşti să fie în permanenţă lângă Preacurata Fecioară la care se adaugă toţi sfinţi care au evlavie la Maica Domnului iar noi strigăm aşa;

Bucuraţi-vă Sfinţilor Heruvimi din soborul Maici Domnului;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Serafimi din Soborul Maici Domnului;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Îngeri din acest Sânt Sobor;

Bucuraţi-vă, drepţilor;

Bucuraţi-vă, Împăraţilor care aţi avut evlavie la Maica Domnului

Bucuraţi-vă Împărăteselor

Bucuraţi-vă fecioarelor;

Bucuraţi-vă, feciorilor;

Bucuraţi-vă, fecioarelor.

Bucuraţilor Ierarhilor;

Bucuraţi-vă, mucenicilor şi muceniţelor;

Bucuraţi-vă, Cuvioaselor şi cuvioşilor;

Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţi din sfântul tău sobor!


şi Condacul 1:

Domnul nostru Iisus Hristos a zis Preacuratei Maicii Sale după elogiul primirii cereşti: „Cere Preacurată Maică a Mea un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor” după care i s-au dat Sfinţi şi Sfinte Puteri Cereşti care au format Sfântul Sobor al Maicii Domnului, iar noi strigăm: Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toţi sfinţii din sfântul tău sobor!


Rugăciune:

Sfinţilor toţi din Soborul Maicii Domnului împreună cu Preasfânta Născătoare a Fiului lui Dumnezeu, ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, povăţuindu-ne cu tot ce ne este nouă de folos. Rugaţi-vă Domnului Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri familiari şi spirituali, pentru creştinii şi pentru sfinţii viitorului, pentru ca toţi să păşească pe calea cea bună înfăptuind voia lui Dumnezeu. Amin!

(Făcut din poruncă sfântă de către profesorul Constantin Dogaru la data de 22 iunie 1997 la cerinţa Maicii Domnului iar comunicare s-a făcut şi din partea sfântului serafim Ciban. Inspirator a fost Sfântul Înger Haemus cel Mare din Soborul Maicii Domnului)