marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul către Preasfântului Duh - ajutor la spor în casă, examene (acatistul vindecărilor de boli al Sfântului Duh)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


După care:

Condacul 1:

Putere Dumnezeiască Nesfârşită fiind, poţi vindeca orice fel de vieţuitoare şi pe oricare dintre oamenii păcătoşi, care fiind bolnavi sufleteşte şi trupeşte, Ţi se roagă cu credinţă, cu pocăinţă şi cu iubire sfântă:

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Icosul 1:

Dragoste Dumnezeiască având pentru cei iubitori de Dumnezeu, cât şi pentru cei care se străduiesc să împlinească Poruncile Cereşti, Tu poţi să-i vindeci şi să-i refaci sufleteşte şi trupeşte pe aceştia, iar noi cu credinţă spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm vindecă-i pe toţi neputincioşii;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe aleşii Lui Dumnezeu;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei din neamurile noastre;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe copiii şi pe părinţii noştri;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei bolnavi şi fără de speranţă;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei săraci şi necăjiţi;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 2-lea:

Prin măreţia Puterii Dumnezeirii Tale, poţi să ne vindeci de cele mai cumplite boli, dacă ne pocăim pentru păcatele noastre, ne smerim, postim şi Te rugăm cu credinţă şi cu evlavie acest lucru şi Îţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Fiind Cea Mai Mare Forţă din Univers, poţi acţiona cu Raze Sfinte, Vindecătoare, Ocrotitoare şi de Înţelepţire, cât şi cu Raze de Creştere a plantelor şi a animalelor, iar noi cu iubire Te rugăm aşa:

Duhule Sfânt, coboară Puterea Ta şi vindecă-ne pe noi;

Duhule Sfânt, coboară Sfintele Tale Raze Vindecătoare, asupra noastră;

Duhule Sfânt, protejează-ne pe noi toţi, de cel viclean şi de influenţa lui;

Duhule Sfânt, luminează-ne, vindecă-ne şi nu ne lăsa în părăsire;

Duhule Sfânt, luminează-i pe toţi creştinii, spre a nu mai păcătui;

Duhule Sfânt, coboară Energia Ta Sfântă peste noi;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 3-lea:

Forţa Spirituală a Duhului Sfânt se poate mări asupra unui om, se poate micşora, ori poate dispărea de la acele persoane care nu vor să facă Voia Lui Dumnezeu. Să ne smerim şi cu iubire să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Ocupaţia Duhului Sfânt este extrem de înaltă, fiind şi de comuniune a Sfintelor Puteri Divine. Echilibrul Divin se menţine, dar se şi măreşte datorită acţiunii Duhului Sfânt, cât şi acţiunii Slavei Divine, iar noi limitaţi fiind, ne închinăm Ţie Doamne şi spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, măreşte comuniunea noastră sfântă;

Duhule Sfânt, ajută poporul român să facă Voia Ta;

Duhule Sfânt, curăţeşte-i şi luminează-i pe aleşii Tăi;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, neputincioşii şi bolnavii;

Duhule Sfânt, întăreşte-ne, ca să devenim tari în virtute;

Duhule Sfânt, fie-Ţi milă de noi şi curăţă-ne de păcate ca să ne vindecăm de boli;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 4-lea:

Sub permanenta şi sfânta observaţie a Duhului Sfânt, toţi oamenii aleşi trebuie să facă o Lucrare Sfântă, permanentă şi dirijată, iar noi, creştinii ortodocşi, cu dragoste Îi cântăm întotdeauna Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Lucrul Sfânt sub directa îndrumare a Duhului Sfânt, are puterea de a transforma oamenii de la o zi la alta, făcându-i mai cinstiţi, mai capabili, mai smeriţi, mai iubitori de Dumnezeu; pentru aceasta să spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, îndrumă-i spre bine pe toţi aleşii Tăi;

Duhule Sfânt, înţelepţeşte-i şi întoarce-i la credinţă pe cei care nu pricep Lucrarea Ta Sfântă;

Duhule Sfânt, transformă bolnavii în oameni sănătoşi;

Duhule Sfânt, transformă iubitorii de Dumnezeu în oameni capabili;

Duhule Sfânt, ajută-ne pe toţi, că suntem în greutăţi;

Duhule Sfânt, luminează-ne şi îndreaptă cărările noastre srâmbe;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 5-lea:

Marea Lucrare Dumnezeiască din România este sprijinită de Tine şi de Sfintele Puteri Cereşti, spre a se împlini Voia Lui Dumnezeu, cât mai repede şi cât mai bine. Pentru aceasta noi Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Dumnezeu fiind ai multe Raze Sfinte Vindecătoare, dar despre acţiunea şi efectul lor noi nu ştim. În Marea Ta bunătate despre anumite Raze Sfinte ai vorbit românilor şi de aceea Te rugăm aşa:

Duhule Sfânt, întăreşte Marea Lucrare Divină din România;

Duhule Sfânt, coboară Sfintele Raze Vindecătoare peste cei care fac Voia Ta;

Duhule Sfânt, coboară Sfintele Raze Vindecătoare şi peste urmaşii noştri;

Duhule Sfânt, vindecă-i, întăreşte-i, înţelepţeşte-i şi ajută-i pe cei aleşi;

Duhule Sfânt, Îţi mulţumim pentru vindecare şi pentru toate darurile Tale sfinte;

Duhule Sfânt, Îţi mulţumim pentru lumină, pentru poveţe şi pentru călăuzire;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 6-lea:

Cu ajutorul Sfintelor Tale Raze se poate transforma un sol bolnav într-unul de calitate. Pentru aceasta se citeşte cu toată smerenia Acatistul Slavei Divine de multe ori, cântând creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Pentru a Te coborî în chip văzut sau nevăzut, trebuie să citim cu toată evlavia, în genunchi, cu candela aprinsă, în faţa icoanei Preasfintei Treimi, Acatistul Sfântului Pogorământ şi să cerem din tot sufletul vindecarea noastră şi izbăvirea din toate nevoile, spunând creştineşte aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, transformă-ne, ca să avem sufletele bogate în calităţi şi virtuţi;

Duhule Sfânt, transformă-ne, făcându-ne înţelepţi şi virtuoşi;

Duhule Sfânt, întăreşte-ne evlavia, credinţa, smerenia, milostivirea şi iubirea sfântă;

Duhule Sfânt, adu în toate inimile credinţa ortodoxă;

Duhule Sfânt, îmbogăteşte-ne în calităţi şi în virtuţi creştineşti;

Duhule Sfânt, luminează-ne, vindecă-ne şi curăţeşte-ne de păcate;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 7-lea:

Pentru a fi vindecaţi prin Puterea Sfântului Duh, trebuie sa fim iubitori de Dumnezeu şi de aproapele nostru, să ne rugăm, să ne smerim, să fim milostivi, să postim, să avem respect sfânt pentru Cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi să cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Suntem stăpânii sufletelor noastre şi trebuie să ne instruim şi să ne perfecţionăm spiritual, respectându-i cu evlavie pe Cei de Sus. Nimeni nu poate introduce calităţi şi virtuţi sfinte cu forţa în noi, dacă nu ne străduim să facem întotdeauna Binele. Ne rugăm fierbinte Ţie, Doamne, şi cu credinţă spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, învaţă-ne respectul sfânt;

Duhule Sfânt, învaţă-ne să înţelegem adevărul sfânt;

Duhule Sfânt, nu-i lăsa pe cei întunecaţi să semene mânie, invidie, ură, vrajbă şi minciuni;

Duhule Sfânt, învaţă-ne şi ajută-ne să înţelegem cunoaşterea cea de Sus;

Duhule Sfânt, ajută-ne să ne mântuim sufletele;

Duhule Sfânt, curăţă inimile noastre, vindecă-ne şi sălăşluieşte-Te întru noi;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 8-lea:

Pentru a avea cu toţii călăuzire sfântă trebuie să postim, să ne rugăm cu toată evlavia, să fim primitori şi iubitori de cele sfinte şi lăsând deoparte răutatea şi îndărătnicia să cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Toţi aleşii Tăi, Doamne Dumnezeule, care sunt şi vor mai fi în România, cu ajutorul Tău Sfânt vor face ceea ce nu s-a făcut de 2000 de ani încoace. Nimeni nu va putea opri Lucrarea Ta Sfântă.

Duhule Sfânt, Te rugăm, ajută-ne să ne putem ruga cu foc;

Duhule Sfânt, ajută-ne să avem răspuns bun la apropiata venire a Domnului Iisus;

Duhule Sfânt, ajută-ne să strângem în Cer comoară de fapte bune;

Duhule Sfânt, ajută-ne să ne înţelegem între noi frăţeşte;

Duhule Sfânt, ajută-ne pe toţi să ne vindecăm de boli, că suntem în suferinţe;

Duhule Sfânt, ajută-ne să scăpăm de cei întunecaţi, de ispitirile şi de lucrările lor;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 9-lea:

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al Maicii Domnului, al Puterilor Cereşti, al Îngerilor şi al Sfinţilor, toate se vor transforma, iar noi creştinii ortodocşi, conştienţi de acest fapt, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 9-lea:

În România vor fi 7000 de persoane, care se vor arăta prin Lucrarea şi Puterea Sfântului Duh. Dorind să fim şi noi printre cei aleşi să ne smerim mai mult, să urmăm învăţăturile Evanghelice, să facem în toate Voia Lui Dumnezeu, să ne rugăm mai mult pentru ca toţi oamenii să se mântuiască, credinţa să se întărească, Pacea şi Lumina Sfântă să ne acopere pe toţi şi să spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, ajută-i şi înţelepţeşte-i pe toţi aleşii Tăi;

Duhule Sfânt, întăreşte-i şi luminează-i pe toţi românii;

Duhule Sfânt, vindecă-i şi întăreşte-i pe toţi lucrătorii Tăi;

Duhule Sfânt, învaţă-ne să ne smerim şi să ne pocăim sincer pentru păcatele noastre;

Duhule Sfânt, Te rugăm să umpli inimile noastre din preaplinul iubirii Tale Dumnezeieşti;

Duhule Sfânt, Îţi mulţumim că ne dai Haruri şi daruri sfinte;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 10-lea:

Începutul transformărilor s-a făcut imediat după revoluţie. Ateismul şi comunismul ucigător de suflete nu mai sunt. Sfintele mănăstiri şi biserici s-au deschis, credinţa ortodoxă poate evolua rapid, iar noi trebuie să ne înţelegem perfect unii cu alţii şi împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Toate se vor transforma, oamenii se vor schimba, oraşele vor creşte şi vor evolua, unele vor renaşte din propria cenuşă, iar noi cu credinţă şi cu evlavie, slăvindu-L pe Dumnezeu să spunem aşa:

Duhule Sfânt, Îţi mulţumim pentru acest nou început;

Duhule Sfânt, Te rugăm, călăuzeşte poporul Tău prin cei aleşi;

Duhule Sfânt, Îţi mulţumim pentru avântul credinţei;

Duhule Sfânt, fie ca Maica Domnului şi Sfinţii să ne ajute în chip văzut, spre lămurirea multora;

Duhule Sfânt, fie ca Îngeii Păzitori să fie văzuţi, spre a se boteza şi cei care nu sunt creştini;

Duhule Sfânt vindecă-ne şi întăreşte renaşterea noastră;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 11-lea:

Prin Puterea Ta Dumnezeiască ai profeţit că vor veni vremuri grele, dar şi bune în acelaşi timp, iar aceasta cu anevoie se va înţelege de unii oameni. Smerindu-ne, cu credinţă Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Greu le va fi multora dintre oameni să renunţe la păcate, dar bine le va fi când se vor simţi eliberaţi din robia păcatelor şi a patimilor, care deformează sufletul şi îmbolnăvesc trupul şi mintea. Cu dragoste spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm, vindecă-ne pe noi din robia păcatelor;

Duhule Sfânt, scapă-ne de vicii şi de vicioşi;

Duhule Sfânt, scapă-ne de răii inspiratori şi de lucrările lor;

Duhule Sfânt, scapă-ne de ispite, de boli şi de rele;

Duhule Sfânt, eliberează-ne de tot ce nu avem nevoie;

Duhule Sfânt, eliberează-ne de patimi şi de greutăţi;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 12-lea:

Dumnezeu fiind, ne-ai comunicat că va veni vremea transformărilor fulgerătoare, iar în România nu vor mai fi nici secte şi nici sectanţi, doar Credinţa Creştin Ortodoxă. Cu iubire să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Din Dragoste Sfântă ai comunicat românilor despre puterea de vindecare a Razelor Tale Sfinte. Din toată inima ne rugăm Doamne, pentru toţi cei care suferă, că Tu eşti speranţa noastră:

Duhule Sfânt, Te rugăm, vindecă-ne de bolile grele şi incurabile;

Duhule Sfânt, vindecă-ne sufletele şi minţile bolnave;

Duhule Sfânt, vindecă-ne de bolile capului, ale mâinilor şi ale picioarelor;

Duhule Sfânt, vindecă-ne de bolile interne şi externe;

Duhule Sfânt, vindecă-ne de bolile psihice şi de toate bolile pe care oamenii nu le pot vindeca;

Duhule Sfânt, vindecă solul, apa, aerul, plantele şi animalele bolnave;

Duhule Sfânt, vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!


Condacul al 13-lea (de 7 ori):

Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, Atotputernic, Atotfăcător, Atotştiutor, Atotvindecător, ajută-ne întăreşte-ne, vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia (numele) de toate bolile. Scoate-ne din rău şi ne călăuzeşte la bine, pentru ca smerindu-ne, cu dragoste să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Sfântul Duh pentru vindecare Doamne Dumnezeule Cel Mare, Preasfânt şi Atotputernic, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere, vindecă-i pe toţi aceşti robi ai Tăi (numele), de toate bolile lor ştiute şi neştiute de ei. Vindecă-i Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor rele, de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, de vrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul. Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta Cea Mare, să fie vindecate toate bolile noastre şi ale celor dragi nouă: copii, fraţi, surori, părinţi, rude, prieteni, oameni cunoscuţi de noi, dar şi necunoscuţi, bolnavi cu boli grave sau foarte grave, transmisibile sau netransmisibile. Vindecă Doamne, după Marea Milă a Ta, toate bolile celor care Ţi se roagă, dar mai ales ale celor care nu Ţi se roagă, că nu ştiu, nu pot sau nu cred. Vindecarea lor să fie spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt, pentru a se putea vedea Puterea Ta Cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi, iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nu aibă parte de lucrarea lor cea rea.

Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vine de la lucrătorii răului, de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi care pot acţiona asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru, în lumină sfântă, vindecătoare. Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi. Smereşte-ne, ocroteşte-ne, înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne cu Puterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe urmaşii noştri. Ocroteşte România şi românii de peste tot Pământul. Îţi mulţumim pentru toate, Doamne, Slavă Ţie! Amin!


Apoi, din nou, Condacul 1 şi Icosul 1.